Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime

Skapad 2020-09-17 08:30 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
I detta område fokuserar vi på att prata engelska, vi utgår från temat "crime" och jobbar med olika talövningar utifrån det.

Innehåll

Vi djupdyker i kunskapskravet talking och fokuserar enbart på talking en lektion i veckan, medan vi jobbar med Gleerups och Unit 1 First Impressions den andra lektionen. 

Genom olika mindre gruppkonstellationer och varierade övningar utvecklar eleverna sin muntliga förmåga och blir mer trygga i att prata engelska inför varandra. Vi jobbar bl.a. med crime riddles - gåtor, med ord och begrepp, nyheter, med kahoot och quizlet. Eleverna diskuterar med varandra i smågrupper om det givna ämnet/gåtan, och sedan får gruppen berätta för klassen vad de sagt.

Den lektionen vi jobbar med Gleerups fokuserar vi på läsning, hörförståelsen av texterna samt grammatik. De får även glosläxor under denna period.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Kunskapskrav engelska, åk 7-9

Lyssna och läsa – reception

(Hör- och läsförståelse)
(Lyssna)
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
(forts.) Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
.....samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat
(Läsa)
I lättillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
(forts.) Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
.....samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat
(Strategier)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala – produktion

(Strategier)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta egna framställningar, och göra
enstaka enkla förbättringar
välgrundade förbättringar
välgrundade förbättringar

Samtala (interaktion)

(Muntligt)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig
begripligt och enkelt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
....samt till syfte, mottagare och situation
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning
....och som löser problem i interaktionen och förbättrar den
i viss mån
och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: