Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskins repetion o eget arbete klass 5

Skapad 2020-09-17 08:49 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Symaskins repetion. Vi repeterar symaskinen och dess delar. Sen planerar alla ett eget lite mindre arbete och genomför och dokumenterar detta arbete.

Innehåll

Symaskins repetion och eget mindre arbete klass 5

Symaskins repetion. Vi repeterar symaskinen och dess delar. Sen planerar alla ett eget lite mindre arbete  och genomför och dokumenterar detta arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Tanum Sl år 3-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kreativitet - Idéer
Har svårt att komma på något att göra.
Lånar gärna andras idéer. Visar intresse för att arbeta utifrån egna idéer.
Har egna idéer och vill försöka genomföra dem så långt som möjligt.
Har egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.
Planering
Behöver hjälp för att göra en planering.
Klarar att göra en planering med viss hjälp.
Kan själv göra en planering med en skiss.
Gör alltid självständigt en utförlig planering.
Arbetsinsats
Behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång. Avslutar sällan arbetet.
Färdigställer arbetet med hjälp av läraren. Väljer helst arbeten som är bekanta.
Har egen drivkraft och färdigställer arbetet. Vågar prova på något nytt.
Har mycket vilja och kraft. Vill gärna prova nytt och öka svårighetsgraden. Gör om ifall det behövs för ett bra resultat.
Ansvar - Instruktion
Kan arbeta delvis självständigt och förstå en arbetsbeskrivning när en vuxen finns att fråga.
Försöker arbeta självständigt och använda en arbetsbeskrivning när det finns.
Tar ansvar och arbetar oftast självständigt. Kan använda en arbetsbeskrivning.
Tar alltid ansvar för sitt arbete. Arbetar självständigt och eftertänksamt.
Redskap Material Färg Form Funktion
Använder helst kända material. Provar olika redskap.
Är intresserad av material, färg, form och funktion. Kan hantera enkla redskap och verktyg.
Kan en del om material, färg, form och funktion. Vill lära mer. Provar att hantera olika redskap vad gäller olika material och slutresultat.
Arbetar mycket medvetet med material, färg, form och funktion. Hämtar inspiration och vidareutvecklar sig. Medvetet val av redskap i förhållande till material och slutresultat.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Beskriver hur delar av arbetet har gått till.
Kan med handledning beskriva hur arbetet har gått till och vilka val man gjort.
Kan beskriva arbetet och reflektera över de val man gjort.
Kan värdera på ett realistiskt sätt sin arbetsinsats och sin produkt ur funktionella och estetiska aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: