Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet 2020-2021

Skapad 2020-09-17 08:35 i Trönö förskola Söderhamn
I en mindre grupp med barn födda -09 kommer vi att 2 gånger i veckan läsa, rimma, leka och träna språket efter ett utarbetat material. "Före Bornholm"
Förskola
Rim, ramsor och andra språkliga lekar, samt lek med bokstäver, banar väg för ett mer lustfyllt möte med läsningen och skriften i skolan.

Innehåll

NULÄGE

Barnen tycker mycket om att rimma, ramsa och sjunga, vi tycker det är bra att ta tillvara på det intresset och vidareutveckla den språkliga förmågan. Vi vill också väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk.

MÅL

Väcka barnens intressen för språket och att läsa och skriva. Att barnen skall bli intresserade av att lyssna och berätta.

SYFTE

Vi vill att barnen ska:

 • Utveckla språket.
 • Träna på att lyssna, ta till sig det vi läst.
 • Träna på att återberätta korta sagor eller händelser inför andra.
 • Lära sig rim och ramsor.
 • Väcka intresse för bokstäver, ord och böcker.

GENOMFÖRANDE

Arbeta med "Före Bornholm" materialet, Väpplarna, GraFon och språkväskor en gång i veckan. Arbeta i mindre grupper så alla får talutrymme. Berätta sagor på olika sätt, läsa, diskutera bilder, dramatisera, förutspå vad en text ska handla om, reda ut nya ord och uttryck. Barnen får prova på de olika sätten och agera i olika roller. Stimulera fantasin och sin berättarförmåga. Barnen kommer att få spela appen Bornholmslek av Ing-Read AB https://itunes.apple.com/se/app/bornholmslek/id720656421?mt=8 och skriva i appen ASL Skrivbok av Digitalt Hjarta AB https://itunes.apple.com/se/app/asl-skrivbok/id1019261013?mt=8. De kommer också att ha tillgång till "Läsa med sagor" från UR i form av qr koder som de kan scanna själva och UR:s språkstärkande och begreppsutvecklande app: Tripp Trapp Träd av Sveriges Utbildningsradio AB https://itunes.apple.com/se/app/tripp-trapp-tr%C3%A4d/id1045449768?mt=8

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

ANSVAR

Pedagogen som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentation och uppföljning.

 

UPPFÖLJNING

Vi följer upp och reflekterar tillsammans med barnen efter aktiviteterna. Personalen reflekterar tillsammans på fredagar när vi har gemensam reflektionstid. Vi analyserar våra reflektioner en gång i månaden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: