Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation 2020-2021

Skapad 2020-09-17 08:37 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Metod

·         Vi kommer att träna kommunikativa mönster som turtagning samt att upprätthålla ett samtal på våra samlingar

·         Du kommer att få arbeta med känslor utifrån en samtalskarta och om hur känslorna kan uttryckas

·        Vi kommer dagligen att kommunicera via bildstöd, tecken och tal vid till exempel samlingar, rastaktiviteter samt under lektionerna 

·        Vi kommer att jobba ”en till en” med bokstavsljud samt att ljuda ihop ljud till ord

·        Vi kommer att läsa mindre böcker med ordbilder, tecken som stöd samt även läsa ett dagligt schema med ordbilder och bildstöd

·        Du kommer att få skriva ord med penna, på dator samt även med ipad

Det finns information i klassrummet om vad som ska ske under dagen, vad det är för väder och hur ditt schema ser ut under dagen i form av bildstöd. Bildschema finns även med under lektionstid med instruktioner om vad lektionen ska innehålla

Du kommer att jobba med olika läs appar som läskod, skolstil och trilo

Du kommer att jobba med olika matematikappar som tränar antal, klockan och enkel addition

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: