Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ReDesign

Skapad 2020-09-17 08:45 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Textilslöjd ÅK 9
Grundskola 9 Slöjd
Din utmaning blir att hitta något som du inte längre använder eller som är trasigt och som du tänker slänga bort och sedan göra om det till något nytt och användbart. Det ska vara något i textilt material. Design och slutprodukt får du själv bestämma.

Innehåll

Syfte

4 ÅR!!

Så lång tid skulle det ta för en person att dricka det vatten som krävs för att producera en bomulls T-shirt. Föreställ dig då vad det krävs för ett par jeans!! Eller alla plagg som konsumeras varje dag, och som bara förblir hängande i garderoben eller slängs och blir till sopor. 

Det kanske inte är någon nyhet att modeindustrin är ansvarig för en stor del av de utsläpp som har en negativ inverkan på miljön. Tvärtom, många är medvetna om att deras konsumtionsval kanske inte alltid är så bra, men trots det, är det enbart en femtedel av alla plagg som återvinns. Det är uppenbart att vi behöver bli bättre på att ta ansvar för vår konsumtion, men hur gör vi det utan att ta kål på det roliga och lägga lock på kreativiteten? Textilslöjd ska vara roligt och hålla oss medvetna om hur modeindustrin påverkar vår miljö.

 

Eleverna ska under lektionens gång lära sig att kombinera olika material. Välja och motivera val av kreation utifrån hållbarhets tänket och lära sig olika slöjdbegrepp.

 

Centralt innehåll

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett ändamålsenligt sätt.
 • Hantverkstekniken och begrepp som används i samband med den.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Design som inspirationskälla och förebild vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Konkretiserade mål

Eleven
 • kan presentera idéer för slöjdarbetet
 • visar kreativitet (skapar, löser problem)
 • planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg
 • genomför arbeten
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga)
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar ansvar
 • utvärderar sina arbetsinsatser och färdiga resultatet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Textilslöjd ” ReDesign”/Återbruk

Rubrik 1

Under den första delen så kommer jag att titta på nedan förmågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett redesignat slöjdföremål utifrån instruktioner
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ett redesignat slöjdföremål med hjälp utifrån instruktioner och delvis eget initiativ.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett redesignat slöjdföremål utifrån instruktioner och egna initiativ.
Förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner
Jag väljer och använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ganska fungerande sätt.
Jag väljer och använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och bra sätt.
Jag väljer och använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert, bra och skickligt sätt.
Förmåga att välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet och motivera dina val
För att mitt arbete ska bli som jag tänkt mig och få en hög kvalitet så väljer jag arbetssätt och motiverar det på ett enkelt sätt.
För att mitt arbete ska bli som jag tänkt mig och få en hög kvalitet så väljer jag arbetssätt och motiverar det på ett utvecklat och tydligt sätt.
För att mitt arbete ska bli som jag tänkt mig och få en hög kvalitet så väljer jag arbetssätt och motiverar det på ett välutvecklat och tydligt sätt med hög precision.
Förmåga att utveckla egna idéer
Jag bidrar till att utveckla idéer till mitt arbete med hjälp av den inspiration som vi har fått.
Jag utvecklar idéer till mitt arbete med hjälp av den inspiration som vi har fått.
Jag utvecklar idéer till mitt arbete med hjälp av den inspiration som vi har fått och med sådant som jag själv sökt upp.
Förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt
Jag bidrar till att göra upp en plan och följa den så att arbetet går framåt
Jag göra upp en plan som jag då och då måste omarbeta för att kunna följa så att arbetet går framåt.
Jag gör upp en plan som jag följer så att arbetet går framåt.
Förmåga att ge omdöme om arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Jag kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: