Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids utedag! HT20-VT21

Skapad 2020-09-17 09:29 i Rabbalshede skola Tanum
Detta är Rabbalshedes fritidshemplanering.
Grundskola F – 6
Varje måndag har vi på fritids utedag. Vi varvar verksamhet på skolgården med utflykter. Målet är att vi tillsammans med barnen fixar mellanmål på fritids i största möjliga mån på grill eller ved.

Innehåll

Vår skola ligger med naturen och skogen precis inpå knuten så det finns ett stort intresse hos barnen för att vara i naturen. Det intresset vill vi ta vara på och utveckla! Hur gör man en eld? Täljer ett grillspett? Vilken mat kan vi göra ute? 

"Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. 

 

På våra utedagar är vi ute i alla väder så det är viktigt att ha kläder efter väder.

Vi kommer hålla till på skolgården, skogen, fotbollsplan och Linnea sjön med mera ställen.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -

Matriser

Fritidshemmens planeringsmall (bedömningen är inte individuell utan sker på gruppnivå)

Har utvecklat till viss del.
Har utvecklat väl.
Prövar och utvecklar idéer, löser problem och omsätter idéerna i handling
Tar hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
Skapar och upprätthåller goda relationer samt samarbetar utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Kommunicerar med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
Skapar och uttrycker sig genom olika estetiska utrycksformer.
Utforskar och beskriver företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
Rör sig allsidigt i olika miljöer samt förstår vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: