Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ukulelespel

Skapad 2020-09-17 09:29 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Musik
Vi ska utveckla förmågan att använda sina kunskaper i ackordspel/melodispel på Ukulele i sitt musicerande både enskilt och i grupp

Innehåll

Rubrik: Ensemblespel Ukulele

 

Syfte och förmågorVi ska utveckla förmågan att använda sina kunskaper i ackordspel/melodispel på Keyboard, Gitarr och Ukulele i sitt musicerande både enskilt och i grupp.

 

Period - V.39-42

 

Arbetssätt -  Eleverna blir bekanta med ackordinstrumentet Ukulele och ackordkartor, taktkartor och ackordanalys (Sångtext med ackord) Eleverna lär sig ackorden D och G med fingersättning, hur man slår an. Lära sig kunna ackorden utantill. Eleven övar och spelar enskilt eller tillsammans i helgrupp/halvgrupp. Eleverna får stöd med instruktionsfilmer i Ipads. Eleven övar och får mer flyt i spelet och spelar till en kompmodell som tex taktkartor och ackordanalys (Sångtext med ackord) Eleven kan variera sitt spel, rytmiskt (anslag, olika notvärden) eller lägger till en melodislinga.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde.

 •  Eleven ska kunna följa och känna musikens puls samt musikaliska mönster tex ackordföljder, och kompmodeller.
 • Eleven ska förstå skillnaden mellan ackord och melodispel
 • Eleven ska känna till musikaliska begrepp som ackord, melodi, puls/rytm, notvärden och anslag samt musikens byggstenar såsom vers, refräng, stick mm.

 

Utvärderingsformer - En formativ löpande bedömning genom hela arbetsområdet. 

Vad? Eleven kan sätta fingrarna på rätt band och sträng. Eleven kan spela efter en ackord, taktkarta eller ackordanalys. Eleven kan hålla pulsen med rätt anslag och du kan byta mellan 2 ackord. Eleven kan variera sitt spel rytmiskt.

Hur? Eleven spelar och visar upp sina förmågor och kunskaper enskilt eller i grupp. Läraren bedömer och eleven bedömer sig själv.

 

Preliminär veckoplanering - I grova drag

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Ensemblespel åk 4-6

Centralt innehåll

 • Mu  4-6   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
>>>
>>>
>>>
>>>
Ensemblespel Keyboard
Du har övat på ackordspel och lärt dig nåt ackord på Keyboard men behöver öva mer och förstå hur fingersättning på instrumentet fungerar, hur man läser av en ackordkarta/tabell för att kunna bidra med nåt/några ackord till ackompanjemang i Ensemblespel
Du kan några ackord på Keyboard och deltar i Ensemblespel och bidrar med några ackord i ett ackompanjemang och byter då med viss mån av timing
Du kan några ackord på Keyboard och byter ackorden på rätt ställe med relativt god timing i Ensemblespel
Du kan några ackord på Keyboard och kan växla mellan dom med god säkerhet och timing samt med passande karaktär på ett varierat sätt i Ensemblespel
Ensemblespel Gitarr
Du har övat på ackordspel och lärt dig nåt ackord på Gitarr men behöver öva mer och förstå hur fingersättning på instrumentet fungerar, hur man läser av en ackordkarta/tabell för att kunna bidra med nåt/några ackord till ackompanjemang i Ensemblespel
Du kan några ackord på Gitarr och deltar i Ensemblespel och bidrar med några ackord i ett ackompanjemang och byter då med viss mån av timing
Du kan några ackord på Gitarr och byter ackorden på rätt ställe med relativt god timing i Ensemblespel.
Du kan några ackord på Gitarr och kan växla mellan dom med god säkerhet och timing samt med passande karaktär på ett varierat sätt i Ensemblespel
Sång
Du behöver delta mer i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång
Du deltar aktivt i gemensam sång.
Ny aspekt
Ukulele
Du har övat på några ackord på Ukulele men behöver öva mer och förstå hur fingersättning på Ukulele fungerar.
Du kan några ackord på Ukulele och kan växla mellan dom med viss mån av timing och bidra med något/några ackord i Ensemblespel
Du kan några ackord på Ukulele och kan växla mellan dom med relativ god timing i Ensemblespel
Du kan några ackord på Ukulele och kan växla mellan dom med god timing och även på ett varierat sätt i Ensemblespel.
Ny aspekt

Ny rubrik

>>>
>>>
>>>
>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: