Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2020-09-17 09:42 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
I detta arbetsområde kommer vi att undersöka hur man med hjälp av ett batteri och sladdar kan få en lampa att lysa. Vi kommer att tillverka ledningsprovare för att kunna ta reda på hur bra olika material leder ström. Vi kommer arbeta med felsökning och rita kopplingsscheman på olika typer av kopplingar.

Innehåll

Syfte

Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.  Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet som man gjorde förr och som man gör i stora delar av världen idag eller som man ibland tvingas göra när det blir strömavbrott.

Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor.

Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och om hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. 

Du får också jämföra olika energikällor och fatta beslut om vilken du skulle vilja ansluta ditt hus till. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Vem vet vilka nya spännande idéer som kan utvecklas i just vår klass? Det är bara att sätta igång och ta reda på det!

 

Så här ska vi arbeta:

-          Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta

-          Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets

-          Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten

-          Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolator.

-          Tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets

-          Tillverka ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med batterier

-          Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller

-          Jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd av olika material, längd och tjocklek

-          Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst

-          Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa

-          Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning

-          Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö samt ta ställning till vilken energikälla som ska förse husmodellen med el

-          Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

 

Bedömning

Fysik

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar.

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.

Dokumentera dina underökningar i text och bild.

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets.

Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna.

Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället.

Teknik

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid.

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö.

 

Matriser

Fy Tk
Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera underökningar i text och bild
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, resistans, ledare, isolator, seriekoppling, parallellkoppling, sluten krets och öppen krets
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonera om hur elektrisk ström rör sig i en krets och om hur ledningsförmågan varierar hos olika material
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beskriva hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet och dess betydelse för människan, naturen och samhället
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: