👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Write a story

Skapad 2020-09-17 11:14 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola 5 – 6 Engelska
Sagans värld är fantastisk på många sätt. Här kan man leva i en fantasivärld som alltid är perfekt men ändå kanske lite skrämmande. Vi ska nu få följa med i några välkända sagor men på engelska och sen låta fantasin flöda för att skapa din egen lilla saga.

Innehåll

Vi ska nu lära oss att skriva en berättande text på engelska med hjälp av sagovärlden. 

Genom att:

- Läsa kända sagor på engelska

- Se på kända sagor på film med engelskt tal

- Lära dig hur olika fraser/meningar skrivs på engelska

- Utöka adjektivbanken med engelska beskrivande ord

- Jobba med uppgifter och texter som passar till temat i arbetsmaterialet Skills

 

Ska du kunna:

- Förstå det mest väsentliga i skriven och tydligt talad engelska i välbekanta sammanhang

- Följa enkla instruktioner i de arbeten du ska utföra på engelska

- Kunna skriva en berättande text i sagoform med enkla fraser på engelska i en sammanhängande
  text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6