👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EU

Skapad 2020-09-17 12:39 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Samhällskunskap
NI kommer att lära er en hel del om Europeiska unionen

Innehåll

 

                                                                    

                                          EU 

 

Ni ska nu jobba i grupper och presentera EU, ni kan göra det skriftligt, muntligt eller både och. Vi kommer jobba med EU i två veckor så ni ska vara färdiga 1/10 kl. 8:45, alltså när lektionen börjar.

Ni kommer att få arbeta större delen av tiden, men vi kommer ha kortare genomgångar mm. 

Ni ska också kunna svara på frågor om ert arbete, även vid ett senare tillfälle. 

 

Följande bör var med:  

*EU:s historia: Hur började det? Hur utvecklades samarbetet, När gick Sverige med 

*vem eller vilka representerar Sverige i "Ministerrådet" och Europaparlamentet

*Hur går det till när en “EU-lag” blir till? 

*Euro, vad är det och varför finns den? Varför har vi inte euro i Sverige 

*Vilka är fördelarna och nackdelarna med EU, för vem? För er? Hur kan ni påverka? 

*Brexit-  vad är det? 

*Källförteckning 

 

Vill ta med något annat är det ok, men ovanstående bör ni prioritera

 

 

Tänk på att det är jättebra om ni är tydliga och resonerar kring orsaker/följder/samband (i synnerhet om ni siktar på högre betyg...) 

 

 

 

Tanken är att när vi har gått igenom detta arbetsområde så: 

Vet ni hur EU:s styre är uppbyggt, t ex hur det går till när EU stiftar lagar 

Vet ni hur Sverige är med och påverkar 

Vet ni hur ni kan påverka och hur ni påverkas av EU 

Kan ni redogöra för fördelar och nackdelar ur olika synvinklar. 

Kan ni i stora drag kunna berätta om EU:s utveckling från Början till nu 

 

 

 

Följande begrepp bör ni ha koll på och kanske använda i era arbeten: 

ESKG 

EG 

Maastricht-avtalet 

EU 

EU-kommissionen 

Europaparlamentet 

Ministerrådet (Europeiska unionens råd) 

Europeiska rådet 

EU-domstolen 

ECB 

Europeiska revisionsrätten 

Euro 

EU-budgeten 

Kvalificerad majoritet 

Schengen 

Brexit 

 

https://eu.riksdagen.se/  (Här finns material ni kan ladda ner) 

www.nejtilleu.se/ (denna verkar dock inte vara uppdaterad på ett par år) 

 

 

 Grupper:

Lucas, Hampus, Masooma

 

Julia, Sigrid, Elsa

Noel, Victor, Liam Nemo

LydiaT, Stella, Ture

Olivia, Tilda, Anna

Lydia W, Ebba, 

Ture, Giovanni,  Raihana, Amiira, 

 

Gabriel Roman Ludvig Giovanni

                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9