👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granen- Gruppbildning och sociala kontakter

Skapad 2020-09-17 13:24 i Svedjan Hedemora
Förskola
För att få en miljö där alla bryr sig om varandra, tar hänsyn till varandra och kan försöka förstå varandra behöver en barngrupp känna en gemenskap. Ett bra sätt att arbeta med detta är att försöka skapa en stark grupp. Genom olika gruppstärkande aktiviteter kan många av oss, trots olikheter, känna gemenskap och utveckla en empati för varandra. Vi ska därför arbeta med detta under det kommande läsåret.

Innehåll

Syfte

Att barngruppen ska skapa starkare band till varandra som skapar en miljö där vi bryr oss om, visar hänsyn och respekterar varandra.

 

Mål

 • Vi ska utveckla en starkare gruppkänsla.
 • Vi ska "vidga" våra kompisrelationer.
 • Vi ska utveckla en större respekt för varandra.
 • Vi ska lära oss att ta hänsyn till varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18