👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ateljén

Skapad 2020-09-17 13:13 i 223961 Förskolan Höjden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ibland utgår vi efter vad materialet vill med oss, ibland använder vi det material som känns lättast och roligast för att åstadkomma det vi vill visualisera.

Innehåll

Den här undervisningsplanen representerar allt som sker i ateljén, trots att undervisningstillfället är att måla. I lärloggarna kommer det att framgå vilket material och vilka tekniker vi använder oss av vid respektive skapandeaktivitet samt vilka förmågor/intressen tillfället ger förutsättningar för att utveckla, dvs vilka läroplansmål vi fokuserar på.

 

Ateljén är en oas av inspiration. Materialet är noga utvalt och byts kontinuerligt ut både efter årstidsfärgskalor och behov av att prova nya tekniker. Återbruks- och naturmaterial samt digitala verktyg finns alltid att tillgå. Ibland utgår vi efter vad materialet vill med oss, ibland använder vi det material som känns lättast och roligast för att åstadkomma det vi vill visualisera. Den styrda, planerade undervisningen sker under projekttid på förmiddagarna. På eftermiddagarna är ateljén öppen för fritt skapande och konstruerande – pedagogen finns då till hands som ett coachande bollplank, men det uppstår även tillfällen av här-och-nu-undervisning.

Vi målar!

Didaktiska val

Mål               ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (Lpfö18, s. 13)

Syfte             ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter       och kunskaper.” (Lpfö18, s. 15)

Metod           Engagerad och tydlig pedagog som uppmuntrar barnen till att vilja komma med egna förslag och kreativa lösningar samtidigt som de ska känna sig fria att inspireras av varandra.

Vad               Måla en bild ur en projektbok som fängslat barngruppen genom sina färger och former.

Varför           För att stärka barnens färdigheter samt utmana deras kunskaper i ämnet bild.

Vem              Ateljégruppen bestående av sex stycken 3-5-åringar.

Hur                Genom en entusiasmerande, frågvis och kunnig pedagog ska barnen känna att deras tankar och förslag tas tillvara, vilket kan stärka delaktigheten och inflytandet i verksamheten, som i sin tur kan leda till ett mer lustfyllt lärande.

Var                I ateljén där vi har en tydlig struktur, är trygga i våra relationer till varandra, har roligt och vågar både lyckas och misslyckas.

Undervisningstillfälle

Vi samlas kring bordet i ateljén och diskuterar bilden som vi ska måla av. Hur är bilden komponerad? Vilka färgnyanser behöver vi blanda till? Vilka tekniker ska vi använda – vill vi exempelvis göra konturer i tusch? Vilket material ska vi använda – vattenfärg eller målarfärg eller en kombination? Den här proceduren är barnen förtrogna med efter några veckor in på höstterminen och vi kommer snabbt överens om hur arbetet i stora drag behöver läggas upp. Vissa av 3-åringarnas förståelse kan halta, men de brukar smittas av de äldsta barnens entusiasm och kunskaper.

Barnen hjälper varandra på med förkläden och hämtar på pedagogens uppmaning paletter, spatlar, färg, tunna och tjocka penslar samtidigt som ped tar fram stora, fina papper och skriver namn och datum på baksidan. Den här sektionen av undervisningstillfället kan bli rörigt om någon av de yngsta barnen vill ha hjälp med förklädet, inte har lärt sig begreppen spatel, palett, osv, men vi har roligt och de äldsta styr upp det praktiska.

Förtrogenheten med begreppen i ateljén är ledstjärnan för att det ska fungera, samtidigt som pedagogens huvudsakliga syfte är att främja deras självständighet och tillit till sin egen förmåga. Deras delaktighet genererar en hel del förändringar och de har i allra högsta grad inflytande över hur vi praktiskt ska gå tillväga.

När nyanserna är färdigblandade och vi har det material vi har kommit överens om, startar den individuella undervisningen. Pedagogen går runt och frågar – Vad ser du i bilden som just du vill måla? Vilken proportion/storlek ska föremålet ha i förhållande till övrigt i bilden? Var ska det vara placerat på pappret? Vad mer vill du ha med i din målning?

När barnet vill hänga upp sitt alster för att fortsätta vid nästa tillfälle, är det fritt fram att måla vad man vill med de färger som vi har använt. Då sker många gånger helt andra saker än vid det målstyrda, fokuserade arbetet. Färgerna blandas till nya nyanser, berättelser kan växa fram och handmålning förekommer i kombination med sinnlig njutning. Ibland kan de här kreativa efterdyningarna ge upphov till nya konstnärliga uttryck och/eller idéer till det pågående projektet, ibland skapas det något som kan kastas, eftersom upplevelsen var viktigare än resultatet.

Intention med den här fasen är att ge möjlighet till återhämtning – att få vila i att ”bara” måla (eller om vi har skulpterat – ”bara” konstruera fritt) – att uppmuntra det lustfyllda, där resultatet inte är målet med aktiviteten. Det kan även vara ett tillfälle som tillför en känsla av balans mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – ett samspel mellan dessa förmågor och kunskaper som uttrycks i förskolans läroplan (Lpfö18, s. 10).

 

Konturer i tusch

Det är bra att testa färger och penslar på ett separat papper.