Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9A Historia: Uppdrag 1+ 2+ 3: 1900 –talet

Skapad 2020-09-17 13:13 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Ideologier under 1900- talet kommunismen, Fascismen, nazismen
Grundskola 9 Historia
9A v.34-36 I detta område kommer du få kunskap om de ideologier som ligger bakom de våldsamma händelser som skedde under 1900- talet. Du kommer även jobba med begreppet NATIONALISMEN med bakgrund, och perspektiv då - nu och framtid. Du kommer även lära dig om orsaker och förlopp och konsekvenser under 1: A VK KRIGET + MELLANKRIGSTIDEN

Innehåll

ALLA ARBETSUPPGIFTER LIGGER PÅ TEAMS.

HÄR ÄR MEST FÖR ATT KUNNA VISA VAD VI GÖR, KOMMA ÅT UPPGIFTERNA OCH SE DIN BEDÖMNING PÅ UPPDRAGEN, 
INTE ATT LÄMNA IN UPPGIFTERNA HÄR. DE LADDAR NI NER PÅ TEAMS.

 

Uppdrag 1 :Diskutera orsaker och konsekvenser av nationalism + utvecklingen och förändring av nationalismen övertid. Då – nu  perspektiv.    SKRiVA EXIT TICKET FREDAG V.36

Uppdrag 2: läman in arbetsuppgifter om 1:a världskriget + kommunism INLÄMNING  häfte + diskussionV. 38

Uppdrag 3 lämna in arbetsuppgift med svar om mellankrigstiden samt fascism och nazism. INLÄMNING  häfte + diskussion  V.40

 

 LÄROBOK: CAPENSIS HISTORIA 7-9 

          Länk till Quizlet: begrepp utifrån läroboken-  Nationalism, demokratier och diktaturer: https://quizlet.com/_31l7g7

 

         Länk till Quizlet: begrepp utifrån läroboken- 1: a världskriget https://quizlet.com/167966588/forsta-varldskriget-flash-cards/

 

         Länk till Quizlet: begrepp utifrån läroboken-  Mellankrisgtiden- https://quizlet.com/169873996/mellankrigstiden-flash-cards/

 

 

Uppgifter

 • Uppdrag 1: Planering- arbetshäfte

 • Uppdrag 2: Planering och arbetsuppgifter.

 • Uppdrag 3 planering och arbetsuppgifter

 • power point till uppdrag 1+ 2+3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Historiamatris år 9,

Kunskapskrav Historia 7-9

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Ej nått kunskapskraven. Ej behandlat förmågan
E
C
A
Förmåga:
- visa dina faktakunskaper om nationalismen och de 3 ideologierna. ´1: A VK + MELLANKRIGSTIDEN
.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Förmåga:
- kunna orsaker och bakgrund, värderingar samt konsekvensar om dessa. NATIONALISMEN 1: A VÄRLDSKRIGET MELLANKRIGSTIDEN
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till- och konsekvenser av samhälls-förändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till- och konsekvenser av samhälls-förändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till- och konsekvenser av samhälls-förändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Förmåga:
Nationalismen då och idag 1: A VK + MELLANKRIGSTIDEN- FÖRLOPP
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förmåga: BEGREPP ( TEX ÖVA QUIZLET)
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: