👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-09-17 13:16 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi bekantar oss med berättande texter. Vad är en berättande text? Hur känner man igen dem? Hur gör man för att skriva en berättande text med inledning, handling och avslut? Vi kommer tillsammans och sedan enskilt skriva en berättande text.

Innehåll

Begrepp:
karaktär, problem, lösning, miljö, avslutning och titel

Vår arbetsgång:

 • Vi bekantar oss med myran och illustrerar en egen myra (med hjälp av en steg-för-steg instruktion) som kommer bli vår huvudkaraktär.
 • Vi skapar födelsebevis för myran där vi bland annat namnger, beskriver myran för att skapa en bild av sin karaktär som man sedan kommer att skriva om.
 • Vi går igenom sagans olika strukturer för att skapa förståelse hur man kan skriva berättande texter.
 • Vi går igenom en redan skriven berättande text kring en myra för att se typiska drag samt fyller i luckor som lämnats i texten för att skapa förförståelse.
 • VI skapar gemensamma karaktärer och miljöer.
 • Vi skapar gemensamma problem med tillhörande lösning.
 • Vi skriver en gemensam berättande text kring en myra. Vi delar upp oss i grupper om 3 och illustrerar bilder till varje rubrik.
 • Vi skriver egna berättande texter kring myran med hjälp av de tidigare arbetsmomenten samt en egen 3-fältare (början, mitten, slutet) som hjälper till att planera och strukturera berättelsen.
 • Vi ger och tar emot en enkel respons på berättelsen samt förbättrar berättelsen genom att vi har en gemensam genomgång på hur man kan ge respons samt att du använder en egen checklista.

Konkretisering av mål:

 • Du skriver berättande texter med en inledning, handling/händelser och avslutning.
 • Du illustrerar en bild kopplat till din text.
 • Du har kännedom om de olika delarna som vi tränat i en berättande text.
 • Du har kännedom om vad en mening är genom att du startat att markera dina meningar med stor bokstav och punkt.
 • Du har kännedom om hur man ger och tar emot respons.
 • Du skriver en berättande text för hand och på iPad.
 • Du kommer att få göra din berättelse till både en e-bok och ljudbok med hjälp av Bookcreator på ipaden.

Bedömning:

Jag bedömer dina kunskaper i skolverkets bedömningsmatris samt i denna PP

Uppgifter

 • Modigast i världen del 2

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Berättande år 2

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med god säkerhet använda din kunskap att:
Aspekt 1
Du skriver berättande texter med en inledning, handling/händelser och avslutning.
Aspekt 2
Du illustrerar en bild kopplat till din text.
Aspekt 3
Du har kännedom om de olika delarna som vi tränat i en berättande text.
Aspekt 4
Du har kännedom om vad en mening är genom att du startat att markera dina meningar med stor bokstav och punkt.
Aspekt 5
Du skriver en berättande text för hand och på iPad.