Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vipans röda tråd avdelning Ankan

Skapad 2020-09-17 13:44 i Förskolan Vipan Kristinehamn
Förskola
Förskolans gemensamma röda tråd

Innehåll

 

 

 

  • Vad tänker vi att en förskola är? En förskola är en plats där barn möts, där vi lär oss av varandra om hur vi är mot varandra. Ett lärande / förändrat kunnande ska pedagogernas kunskap och erfarenhet ge barnen förutsättningar att få.

  • Vad ska vår förskola vara? Precis samma som ovan och även att vi är EN förskola även om vi är fyra avdelningar.

  • Vad tänker vi att ett barn är?  Ett barn kommer med sina förutsättningar för att kunna ta till sig kunskap om dess omvärld.

  • Vilken syn på barn ska ligga till grund för vår verksamhet? Att de alla har olika förutsättningar och att vi ska se varje enskilt barn och på ett övergripande sätt försöka erbjuda varje barn det de behöver i sin utbildning.

  • Vad tänker vi att en pedagog är? En utbildare både i omsorg och i kunskap / erfarenhet.

  • Vilken syn på pedagogen ska ligga till grund för vår verksamhet? Att vi alla pedagoger kan bidra till utbildningen för barnen med vår utbildning och kunskap.

  • Vad tänker vi om lärande? Vi ska ge förutsättningar för att de ska kunna ske ett lärande.

  • Vilken syn på lärande ska ligga till grund för vår verksamhet? Att vi alla pedagoger ska kunna ge av sin erfarenhet och kunskap och att vi ska försöka delge varandra den kollegialt.

  • Vad tänker vi om kunskap? Att det är något man kan få i samspelet med andra. Vi finns med som stöttepelare. Det är något barnen kan bli berikade av i samspel med kamrater och pedagoger.

  • Vilken syn på kunskap ska ligga till grund för vår verksamhet? Att vi finns där och ger förutsättningar för att barngruppen ska kunna ta till sig av det vi erbjuder.

 

 

 

Matematik

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom matematik när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Språk

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom språk när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Kultur, Mångfald, Kommunikation

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom kultur, mångfald och olika sätt att kommunicera när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Naturkunskap

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom naturkunskap när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Estetiska ämnen / Digitalisering

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom de estetiska ämnena och digitalisering när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Jaget

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt och utvecklat när det gäller deras egna självbild, självkänsla, trygghet och självständighet när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Övrigt

Vad skulle vi vilja se mer av i den pedagogiska miljön och arbetet på förskolan?

Det här skulle vi vilja arbeta mer med!

Det här skulle vi vilja bli bättre på och utvecklas i!

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: