👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamlingar med Före Bornholmsmodellen - yngre barn på Lunden

Skapad 2020-09-17 14:16 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
En planering för barn födda - 17 och -18 som går på Lunden som avser språksamlingar där vi med hjälp av materialet Före Bornholmsmodellen kommer att arbeta förbyggande och förberedande med barns språkutveckling. Med Bornholm ligger fokus på ljud (fonologisk medvetenhet) för att förbättra läsförmågan hos barnen.

Innehåll

Syfte

Att arbeta förebyggande för att förbättra barnens läsförmåga samt att utveckla barnens språkförmåga.

Mål

Varje språksamling har sina specifika syften/mål.

Vårt mål är att barnens ska få utveckla sitt språk på ett lustfyllt sätt.

Att väcka och utveckla barnens intresse för det skrivna språket.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att ha språksamlingar utifrån boken "Före Bornholmsmodellen". Varje språksamling inleds med ett upprop eller en namnsång där varje barn nämns vid namn och avslutas med en bestämd ramsa som alltid ska vara samma, detta för att markera när språksamlingen börjar och slutar.

Själva samlingen utgår från en bok med högläsning och består också av rim och ramsor, sånger och t.ex. klappa stavelser, återberättande mm. Vi jobbar med en samling flera gånger, och vi kommer att arbeta olika mycket med olika samlingarna beroende på barnens intresse och behov. Utmaningarna blir större desto längre fram vi kommer med språksamlingarna.

 

När och hur?

Barnen födda -17 och -18 kommer ibland att ha språksamlingar när de har grupp, alltså på torsdagar ca kl 10.10. Ibland blir det rena språksamlingar och ibland i kombination med något annat. De är då uppdelade i två olika grupper, men kan också komma att vara tillsammans om det är få barn. Vi kommer också att arbeta med rim och ramsor i vardagen. 

 

Utvärdering

Dokumentation kommer att ske löpande här i Unikum och utvärdering sker dels löpande, men också en större skriftlig utvärdering vi terminernas slut.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18