👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik Ht 20/ Vt 21

Skapad 2020-09-17 14:24 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Motorik
Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att prova många olika slags rörelseaktiviteter.

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att prova många olika slags rörelseaktiviteter.

Undervisningens innehåll -vad?

Vi kommer att arbeta med:

 • Undersöka och orientera sig i närmiljön. 
 • Finmotorik
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, danser och rörelser till musik.
 • Rörelser i vatten.
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik.

 

 

 Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation och dokumentation.

 • Deltagande i att orientera dig i närmiljön.
 • Att kunna trä pärlor på en piprensare.
 • Att delta i motorikbana på idrottslektion
 • Att delta i motorikuppgift i fjärilsrummet.
 • Att delta i danser och rörelser till musik.
 • Att delta i vattenträning.
 • Att delta i ombyte och dusch i samband med vattenmotorik.
 • Att matcha bilder och symboler av olika idrottsgrenar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädningsrum och dusch.
  MOT  4-6
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön.
  MOT  4-6
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider. Allemansrättens grunder
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9

Matriser

MOT
Motorik ht 20- vt 21

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Ny nivå
Ny nivå
•Deltagande i att orientera dig i närmiljön.
•Att kunna trä pärlor på en piprensare.
•Att delta i motorikbana på idrottslektion
•Att delta i motorikuppgift i fjärilsrummet.
•Att delta i danser och rörelser till musik.
Att delta i vattenträning.
•Att delta i ombyte och dusch i samband med vattenmotorik.
•Att matcha bilder och symboler av olika idrottsgrenar.