👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 6

Skapad 2020-09-17 14:41 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 0 Idrott och hälsa
Du kommer under denna period orientera lära dig orientera i närmiljön med hjälp av karta och kompass. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan är uppbyggd, kunna orientera med hjälp av kartans symboler, välja smarta vägval m.m. 

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Vi kommer jobba med

 • Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, skala, passa kartan

 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.

 • Orienteringsbanor av varierande svårighet utefter årskurs

 • Avslutas med ett orienteringstest

 

- Varför är detta ämnesområde viktigt?

Vi kommer att lära oss en viktig livskunskap när det gäller att använda sig av karta och kompass.

- Hur ska vi anknyta till (eller använda oss av) omvärlden/närsamhället?

Vi kommer öva upp vår färdighet att röra oss både i närområdet samt i närliggande skogsmiljöer. 

- Vilken koppling har området till yrkesliv/fritid och framtid? 

Navigeringskunskap är en grundläggande förmåga som är användbar i många olika yrken samt kan underlätta ens fritid och öppna upp för möjligheter i framtiden. 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Bedömning 

Du kommer att bedömas utefter din förmåga att orientera i okänd terräng. Förståelse av karta, kompass och vägval.

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

-          Se Google: Kalender och Classroom 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Centralt innehåll
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Kunskapskrav
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 •  

Matriser

Idh
Lärandematris Idh orientering

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Kunskapskrav
Eleven kan orientera i bekant miljö med hjälp av en karta.
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
Jag kan hålla en karta åt rätt håll. Jag använder mig av karttecken så att jag oftast vet var jag befinner mig. Jag kan hitta fram till 8 av 10 markerade ringar på en karta.
Jag kan hålla en karta åt rätt håll.Jag använder mig av karttecken så att jag alltid vet var jag befinner mig. Jag kan hitta fram till alla markerade ringar på en karta.
Jag kan hålla en karta åt rätt håll. Jag använder mig av karttecken så att jag alltid vet var jag befinner mig. Jag kan hitta fram till alla markerade ringar på en karta. Jag kan ta genvägar genom skog utan att tappa bort mig på kartan.
enkla
utvecklade
väl utvecklade
Ny aspekt

Ny rubrik

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Ny aspekt

Ny rubrik

------------------------>
------------------------>
------------------------>