👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1

Skapad 2020-09-17 14:40 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Naturkunskap
I den här kursen lär vi oss om människan, växter och djur och sambanden i naturen. Vi lär oss om energi, miljö och klimat och hur vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Innehåll

 

NATURKUNSKAP 1

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 

Natur och samhälle

 

 • Växter, djur och sambanden mellan organismerna och miljön i ett ekosystem.
 • Människans beroende av och påverkan på ekosystemen.

 

 

     

 

 

 

 • Energikällor, energianvändning och klimatpåverkan.

 

 

 

 

 

 

Kropp och hälsa

 

 • Människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.
 • Människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.

 

   

 

 

 

 

 

Metoder och arbetssätt

 

 • Fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
 • Olika metoder inom naturkunskap, till exempel observationer, sortering och mätningar.


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Växter, djur och sambanden mellan organismerna och miljön i ett ekosystem.
  Nan  -
 • Människans beroende av och påverkan på ekosystemen.
  Nan  -
 • Energikällor, energianvändning och klimatpåverkan.
  Nan  -
 • Människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.
  Nan  -
 • Människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.
  Nan  -
 • Fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
  Nan  -
 • Olika metoder inom naturkunskap, till exempel observationer, sortering och mätningar.
  Nan  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt växter, djur och ekosystem. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt samband i människokroppen. Dessutom samtalar eleven om hälsa, levnadsförhållanden, miljö, klimat och resursfördelning och beskriver förhållandevis komplexa samband.
  Nan  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt växter, djur och ekosystem. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt samband i människokroppen. Dessutom samtalar eleven om hälsa, levnadsförhållanden, miljö, klimat och resursfördelning och beskriver lätt identifierbara samband.
  Nan  C
 • Eleven medverkar i att beskriva växter, djur och ekosystem. Eleven medverkar också i att beskriva samband i människokroppen. Dessutom medverkar eleven i att samtala om hälsa, levnadsförhållanden, miljö, klimat och resursfördelning och i att beskriva samband.
  Nan  E
 • När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen använder eleven metoder och utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
  Nan  A
 • När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen använder eleven metoder och utrustning på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Nan  C
 • När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen medverkar eleven i att använda metoder och utrustning.
  Nan  E

Matriser

Nan
Naturkunskap 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Växter och Djur
Eleven kan benämna några djur och växter. Eleven medverkar i att beskriva djur och växter samt deras levnadsförhållande.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt djur och växter samt deras levnadsförhållande.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt djur och växter samt deras levnadsförhållande.
Ekosystem
Eleven medverkar i att beskriva ekosystem. Eleven medverkar i att beskriva människans beroende och påverkan av ekosystemen.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt ekosystem. Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva människans beroende och påverkan av ekosystemen.
Eleven beskriver ekosystem på ett utvecklat sätt. Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva människans beroende och påverkan av ekosystemen.
Energikällor, energianvändning och klimatpåverkan
Eleven medverkar i att samtala om miljö, klimat, resursfördelning och energi. Eleven medverkar i att beskriva samband.
Eleven samtalar om miljö, klimat, resursfördelning och energi. Eleven kan beskriva lätt identifierbara samband.
Eleven samtalar om miljö, klimat, resursfördelning och energi. Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Människokroppen
Eleven medverkar i att beskriva samband i människokroppen. Eleven medverkar i att samtala om hälsa.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt samband i människokroppen. Eleven samtalar om hälsa.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samband i människokroppen. Eleven samtalar om hälsa.
Människans sexualitet och relationer
Eleven medverkar i att beskriva samband i människokroppen. Eleven medverkar i att samtala om hälsa och relationer.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt samband i människokroppen. Eleven samtalar om hälsa och relationer.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samband i människokroppen. Eleven samtalar om hälsa och relationer.
Fältstudier och undersökningar och naturvetenskapliga metoder.
I genomförandet av fältstudier och undersökningar medverkar eleven i att använda metoder och utrustning.
I genomförandet av fältstudier och undersökningar använder eleven metoder och utrustning på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I genomförandet av fältstudier och undersökningar använder eleven metoder och utrustning på ett ändamålsenligt sätt.