👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S Y S K O N R E L I G I O N E R

Skapad 2020-09-17 15:08 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 8 Religionskunskap
I det här området kommer vi att arbeta med världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Vi kommer att gå igenom centrala tankegångar, urkunder/skrifter och huvuddragen i religionens historia

Innehåll

 

Religion åk 8

Veckorna 35-40

Tema: Judendom/Kristendom/Islam


I det här området kommer vi att arbeta med världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Vi kommer att gå igenom centrala tankegångar, urkunder/skrifter  och huvuddragen i religionens historia.

Förmågor att utveckla:

Du kommer få möjligheter att utveckla din förmåga att: 

 • analysera religionerna,  samt olika tolkningar och bruk inom dessa

 • analysera hur religionen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället 

 • söka information om religionerna

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet 

 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp 

 

 • värdera källornas relevans och trovärdighet. 

Innehåll:

 • Centrala tankegångar och urkunder inom religionerna

 • Varierande tolkningar och bruk inom religionerna i dagens samhälle 

 • Huvuddragen i religionens historia.

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser

 • Hur religionen  kan forma människors identiteter och livsstilar.

 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och, konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Undervisning och material:


Material:Lärobok, genomgångar, egen informationssökning, 

Arbetssätt: Genomgångar, eget arbeteKunskapskontroll och återkoppling:

 1. Inlämning av tabell jämförande av syskonreligioner

 2. Redovisning av fördjupningsuppgift en religion och inriktning, sker skriftligt och muntligt.

 3. Skriftligt inlämning av jämförande diskussion.

Bedömning sker enligt matris. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9