👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig Uppsats

Skapad 2020-09-17 15:18 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde tränar du på att sammanställa tankar kring ett personligt ämne, strukturera ett stoff kopplad till detta och skriva en text utifrån din planering.

Innehåll

Uppsats                                                     Arbetsområde 1, Svenska 1

En viktig del i kursen Svenska som andraspråk 1 är att kunna skriva vad man tänker. Många skrivuppgifter kommer att kräva att du kan reflektera och resonera, komma med egna tankar, idéer och åsikter om det ämne du skriver om. I det här arbetsområdet ska du planera och skriva en text med hjälp av en tankekarta. Texten ska inte vara en faktatext. Du ska skriva en personlig text.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du ska visa att du:

·       Kan samla tankar och idéer till en text i en tankekarta

·       Kan skriva en sammanhängande text utifrån en planering

·       Kan dela in din text i stycken med tydlig inledning och avslutning

·       Kan följa skrivregler

·       Kan diskutera text och ge kamratrespons

 

 

Uppsats                                                     Arbetsområde 1, Svenska 1

Arbetsmoment:          

Lektion 1:                       Genomgång Tankekarta, Välja ämne och göra tankekarta

 

Lektion 2:                       Skriva utifrån planering

 

Lektion 3:                       Skriva utifrån planering/Ge kamratrespons (feedback på text)

 

Lektion 4:                      Bearbeta text efter kommentarer. (INLÄMNING AV TEXT).

Skriftlig förmåga

E

C

A

Din förmåga att planera och skriva sammanhängande texter som blir begripliga och anpassade till situationen.

Du skriver argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

 

Du skriver argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.

 

Du skriver argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

 

 

Språkriktighet

E

C

A

Din förmåga att stava, välja ord och bygga meningar.

Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

 

Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

 

Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

 

 

Uppgift: Skriv en personlig text

 

1.      Välj ett ämne och några frågor du vill skriva om (inspireras gärna av exemplen)

2.      Gör en tankekarta som du fyller med idéer, tankar, åsikter, exempel osv.

3.      Gör en planering i punktform utifrån din tankekarta

4.      Visa din planering innan du börja skriva

 

 

 

 

Struktur för uppsatsen

 

1.      Inledning – Beskriv vad texten kommer att handla om. Hur du gör detta är valfritt – se A och B för olika stilval nedan. Lämpligt är att bestämma vilken stil du gillar och sedan försöka ”hålla” den genom hela texten. Försök även att binda ihop meningarna och skapa ett sammanhang mellan textens delar. Hur gör författaren för att få delarna av texten att hänga samman i A-B?    

 

A.      Uppsats/Opersonlig berättare - Utredande stil 

 

Följande text kommer att handla om epatraktorer. Inledningsvis kommer jag att redogöra för allmän fordonsfakta, därefter beskriva sociala aktiviteter och avslutningsvis ska jag ge min syn på aktuella debatter kopplade till epatraktorer.

 

B.      Krönika/Personlig berättare - läsartilltal

 

Eddie Meduza dånar genom spräckta högtalare när en sänkt Volvo 740 med LGF-skylt cruisar genom centrum. ”Där kommer de där jävla eparaggarna igen”, kanske du tänker. Precis så tänker jag också. Men jag tänker även på andra saker. I den här texten kommer du att få… 

 

2.      Exempel 1

Maxhastigheten för en epa-traktor i Sverige är… Många förare designar sitt eget fordon, exempelvis genom att sänka karossen, installera cool belysning, … 

 

3.      Exempel 2

Ofta träffas man och mekar tillsammans. Vanliga saker vi gör är att…

Några gånger om året har vi motorträffar. Ofta åker vi till… Under träffarna brukar vi…

 

4.      Exempel 3

Bensinpris och hastighetsbegränsningar är två heta frågor kopplade till epatraktorer. Om bensinpris anser jag att…

 

5.      Avslutning (Knyt ihop textens delar – sammanfatta för det viktigaste från din huvudtext, ex.1-3)

Sammanfattningsvis vill jag påstå att epatraktor är mer än en hobby. Det är en livsstil! Att både få meka, umgås och…

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambandsord

 

Försök att bygga ut din text med sambandsord för att den ska ”hålla ihop” bättre. Ju skickligare du blir på att använda olika sambandsord smidigt, desto bättre struktur och sammanhang kommer dina texter få. Sambandsord är lämpliga att använda i texter du skriver – oavsett stilval och texttyp. Se exepmel 1-5.  

 

1. Ord för samordning: och/också/dessutom/därutöver/ytterligare/för det första... för det andra

Musik är utmärkt för att hålla koncentrationen uppe, dessutom kan den göra dig gladare.  

 

2. Ord för jämförelse: men/däremot/i gengäld/på samma sätt/ett annat perspektiv är/ å ena sidan... å andra sidan...

På samma sätt som fysträning gör vår kropp starkare stärker den vår mentala uthållighet.

 

3. Ord för exemplifiering: till exempel/exempelvis/bland annat/som

Vänskap kan ta sig många olika uttryck, bland annat genom sociala aktiviteter.  

 

4. Ord för orsak/verkan: mot bakgrund av/mot denna bakgrund/som följd av/därför/varför/resultatet blir/på grund av/följaktligen/tack vare

 Tack vare ett otroligt samspel vann RL-programmet i årskurs 1 serveringstävlingen.

 

5. Ord för sammanfattning: slutligen/avslutningsvis/sammanfattningsvis/till sist/sammantaget

Slutligen vill jag poängtera att fotboll är världens bästa sport!

 

I en annan värld

 
  fallout_3_wall_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankar, idéer och åsikter kring dataspel och tv-spel. Artificiella världar och spännande berättelser.

 

 

 

 

Musik med betydelse

 
  http://ethnoboho.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%91%D0%BE%D0%B1-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankar, idéer och åsikter kring en musikstil som betyder mycket för dig. Texters betydelse.

 

 

 

 

Bildresultat för friendshipVänner och ovänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankar, idéer och åsikter om vänskap. Olika syn på vänskap. Intressanta exempel.

 

 

 

 

 

Sporten i mitt liv

Bildresultat för hockey kim martin

Tankar, idéer och åsikter om sporten i ditt liv. Sportens påverkan på livet. Sportens plats i samhället.

 

 

Matriser

Sva
Personlig Uppsats

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt