👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan

Skapad 2020-09-17 16:08 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. 16-årige Erik lever i ondskans och våldets grepp både i hemmet och på skolgården. När han relegeras från skolan kommer han till internatskolan Stjärnsberg. Det är Eriks sista chans att studera vidare och bryta med sitt tidigare liv. På Stjärnsberg är ondskan satt i system förklädd till "kamratuppfostran". Ett systematiskt och av skolan sanktionerat förtryck av de yngre eleverna utövas av de äldre eleverna. För Erik handlar det om att överleva utan att knäckas. Genom den starka vänskapen med rumskamraten Pierre får han en ny bild av världen runt omkring sig. Vi kommer att arbeta med detta tema i ca sex veckor.

Innehåll

 

   Syftet med detta arbete är att du ska få möjlighet att läsa en skönlitterär bok och diskutera de olika teman som finns i den. 

   Tanken är även att du ska få se en film och jämföra hur man framställer samma historia i en film och i en bok.

 

Detta kommer du att utveckla under arbetet:

    Formulera dig och kommunicera i tal och skrift 

    Läsa och analysera skönlitteratur 

    Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang 

    Urskilja språkliga strukturer för att följa språkliga normer 

 

Det här ska du arbeta med:

   Läsa, lyssna till och diskutera ”Ondskan”

   Svara på frågor kopplade till texten

   Skriva en resonerande text

   Se filmen och göra en jämförelse med boken

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

  Du kommer att få ett läsbeting varje vecka. Till betinget kommer det att finnas innehållsfrågor som du ska besvara.  

  Du kommer du att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken. 

  När vi läst ut boken kommer vi gemensamt titta på filmen, där du kommer att få skriva en uppsats om likheter och skillnader mellan bok och film. 

 

 

Bedömning:


Jag kommer att bedöma hur väl du svarar på frågorna till texten och om du kan läsa mellan raderna och dra egna slutsatser med hjälp av egna erfarenheter och texten du läst.

Jag kommer även att bedöma dina texter dels språkligt, men framförallt hur väl du utvecklar dina egna tankar och erfarenheter kring de olika teman som berörs och om du kan dra slutsatser och jämföra med liknande situationer i omvärlden.

Jag kommer att bedöma hur väl du deltar i de olika diskussionsmomenten.