Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart av terminen

Skapad 2020-09-17 16:20 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi lär känna varandra

Innehåll

Vi lär känna varandra och Blåsippans rutiner och förhållningssätt.

 

 

Var är vi?

Att komma tillbaka till förskolan efter ledighet eller börja på ny avdelningen innebär nya kamrater nya pedagoger och rutiner. De nya barnen kommer från Vitsippan eller Tussilago. Det är viktigt att känna trygghet så att vistelsen i förskolan skall bli rolig och lärorik.

 

Vart ska vi?

Vi strävar efter att barnen skall känna trygghet och en tro på sig själva. Förstå vikten av gemensamma regler och få möjlighet att utveckla ansvarstagande. Vi vill bygga en gemenskap i barngruppen där barnen lär känna varandra och oss pedagoger. Vi vill skapa och lägga grunden för en tydlighet och struktur i utbildningen så att barnen lättare vet vad de kan förvänta sig av oss och vad vi vill förmedla i utbildningen. Vilket i sin tur ska bidra till en trygghet och ökat kunskapsintag. 

 

 

Hur gör vi?

Vi har utarbetat en tydlig struktur med tydliga rutiner för att skapa och bidra till ett lugn hos pedagoger och i barngruppen. Vi börjar dagen med en gemensam samling där vi presenterar dagens schema, vilken veckodag det är, räknar barn och sjunger namnsång. Äter frukt tillsammans och sedan presenterar vi aktivitet/ aktiviteter på aktivitetsväggen för att ge tydlighet till barnen vad som kommer att ske och med vilka barn samt pedagoger.

Vi sjunger namnsånger och leker regellekar som stärker enskilda barns självförtroende och ger gruppkänsla, vi känner gemenskap och tränar koncentrationsförmågan. Dessutom får barnen träna sig i ta få instruktioner och genomföra dessa. Vi sjunger och leker namnlekar så att alla barn för möjlighet att lära sig namnen på sina nya kamrater och pedagoger. 

Under höstterminen fokuserar vi och gör plats åt mycket utevistelse. Vi varvar detta med samlingen, gemensamma regellekar, sångsamling och planerad högläsning. Vi har kommer låta utevistelsen få ta stor plats vid barnens fria lek då de andra aktiviteterna som nämnts innan är styrda och planerade aktiviteter av oss pedagoger. Vi ser och upplever även att de flesta av våra barn har ett stort rörelsebehov och där av planerar vi för mycket fri lek utomhus. 

Vi pedagoger börjar varje ny vecka med lagis på måndag morgonen, där vi tillsammans diskuterar hur förra veckan har varit och upplägget inför den veckan som råder. Då planerar vi bland annat upplägget för våra gemensamma regellekar och för aktiviteterna på aktivitetsväggen. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: