Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 7-9

Skapad 2020-09-17 17:39 i Söraskolan Österåker
Orientering i grundskolan, årskurs 7-9.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Att kunna orientera och navigera har varit viktiga färdigheter för människan i både nutid och dåtid. Du som elev får under lektionerna lära dig att förstå och passa kartan efter verkligheten och ta dig mellan olika kontroller. Du lär dig begrepp som ledstång, skala, tumgrepp, ekvidistans, kompass, väderstreck mm.

Innehåll

Tidsperiod hösttermin vecka 34-39

Du får träna på att orientera i Söraskolans närområde, i Söralidsskogen skala 1:5000 och på slutet av orienteringsperioden i lite mer okänd terräng på 1:10000-dels karta.

På friluftsdagen är åk 7 i Skånstaskogen, åk 8 i Hackstaskogen och åk 9 på Domarudden. I åk 9 förväntas du som elev att vara tillräckligt trygg med dina kunskaper för att kunna orientera på egen hand i okänd terräng.

Du får lära dig att använda mobilen som hjälpmedel med appar som kompass och att använda GPS-funktioner. I samband med detta lär du dig också om strategier för att hitta tillbaka om du är vilse.

I åk 8 och 9 får du lära dig mer om att använda en kompass, att passa kartan efter nordpilen och ta ut kompassriktning.

Bedömning:

Hur väl du förstår och kan använda en karta, att peka ut din position (använda tumgreppet) och att orientera till en ny punkt med hjälp av karttecken, skala, ledstänger, höjdkurvor mm.

Ett teoretiskt prov kan bli aktuellt om det är svårt att bedöma de enskilde elevens kunskap. Det kan till exempel bero på att eleven valt att orientera i grupp under varje lektion

Under orienteringsperioden bedöms du också i hur väl du planerar och anpassar dig efter rådande förhållande, miljöer och regler. Till exempel att du klär dig efter väder och att du följer allemansrättens regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: