Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturskola 20/21

Skapad 2020-09-17 20:17 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Naturskola för barnen födda 2015.

Innehåll

Nuläge

På vår förskola har vi i nuläget 27 barn födda 2015 uppdelade på fem olika avdelningar. För dessa barn kommer vi att ha en gemensam Naturskola vid 10 tillfällen, fem på höstterminen och fem på vårterminen.

 

Mål

• Barnen ska få en positiv utevistelse

• Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd

• Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.

• Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten

• Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om naturens olika kretslopp och hur vi påverkar dem.

 

Syfte

Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste vilda djur och om vår natur. Vi vill vara med och utveckla en förståelse hos barnen om  att de kan påverka på ett positivt sätt och värna om naturen och närmiljön. 

 

Genomförande

Alla barn som går sista året innan förskoleklass kommer att deltaga i Naturskolan detta läsår. 

Vi går till skogen fem tisdagar under hösten och fem tisdagar under våren.

Vi planerar in ett tema för varje gång utifrån våra mål

Det kommer att komma en ”utklädd nerskräpade” som barnen får hjälpa.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder våra Ipads att dokumentera med. Barnen får dokumentera med hjälp av skapande, skrift och IPad.

 

Ansvar

Huvudansvar ligger på Monica Nilsson och Lena Olsson. Alla pedagoger som deltar ansvarar för dokumentation. 

 

Uppföljning

Vi följer upp efter varje tillfälle med barnen samt gör en utvärdering efter avslutad Naturskola

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: