Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa, rörelse och välbefinnande

Skapad 2020-09-18 06:22 i Harbo förskola Heby
Förskola
Barnen ska få möjlighet att röra på sig och öva sin motorik genom att undervisningen sker i många olika former både inne och ute.

Innehåll

Tema: Hälsa, rörelse och välbefinnande

Bakgrund: 
(Här beskrivs bakgrunden till tema och valda läroplansmål. Var är vi?)

Det finns forskning på att vi blir mer och mer stillasittande och fysiskt inaktiva vilket i längden påverkar

vår hälsa negativt, vi vuxna ska vara rörelseglada förebilder vilket skapar goda förutsättningar för att få

rörelseglada barn, ” Barn gör inte som du säger utan som du gör”.

Vi ska undervisa barnen på ett sådant sätt rörelse och aktivitet ska väcka förståelse för hur detta kan påverka

hälsa och välbefinnande i ett hållbarhetspersperktiv.

Rörelseförståelse och rörelserikedom är minst lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Barnen ska få förutsättning att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få möjlighet att delta

i fysiska aktiviteter inomhus och att  vistas i olika naturmiljöer.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet  att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse

för att vara fysiskt aktiva.

Förväntat resultat:
(Här beskrivs det förväntade resultatet - hur ser det ut när vi är framme? Vart ska vi?)

Vi  vill skapa likvärdiga möjligheter för barn att komma i rörelse oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Vi vill ge barnen chans att utveckla sina motoriska färdigheter genom att sätta dem i rörelse i tidig ålder,

tro på dem, barn kan så mycket.

Detta resulterar i starka, självständiga och självsäkra barn i många situationer.

Utbildning/undervisning:
(Här beskrivs arbetet med valda läroplansmål, t.ex. undervisningsmetoder och aktiviteter. Hur gör vi?)

• Vi utgår från de tolv motoriska grundrörelserna: åla, krypa, gå, springa, hoppa, balansera, rulla, kasta,

fånga, stödja, hänga och klättra.

• Vi använder planerade rörelse- och danslekar både inomhus och utomhus.

• Använder You-tube, just dance, dansar fritt till musik som barnen väljer

• Miniröris 

• Vi är ute på förskolans gård för fri lek.

• Vi går på utflykter till skogen där barnen har möjlighet att röra sig på ett naturligt sätt såsom

att klättra, hasa, hänga på grenar, hoppa m m.

• Vi har möjlighet att gå till skolans gymnastiksal

• Barnen utvecklas motoriskt och fysiskt vilket leder till bättre inlärningsförmåga.

 

Uppgifter

 • V. 33- 36 ht 2020 Miniröris med Bamse

 • V.37-40 ht 2020 Miniröris med Bamse och hans vänner

 • v. 41-45

 • v.44 Gympasalen

 • V.45

 • V.46

 • V.47

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: