Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tredimensionella skulpturer i gips

Skapad 2020-09-18 07:03 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild
Under ett antal veckor kommer vi att jobba med tredimensionellt arbete. Du kommer att få ett gipsblock som du sedan ska skulptera till en tredimentionell figur.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet med uppgiften är att du ska lära dig hantera gips och omsätta en idé till en tredimensionell produkt. Syftet är även att lära sig hantera  gips som material, samt vikten av att självständigt bearbeta och vidareutveckla idéer.  Du ska lära dig att dra slutsatser, diskutera och motivera formen på din skulptur och vilken effekt dina formval gett. 
Dit kommer vi nå genom att lära oss att använda olika redskap för att skulptera i gips. Ni kommer också att få lära er hur man kan använda olika verktyg för att skapa ett varierat sätt att skulptera. Stort fokus läggs fortlöpande på diskussion och reflektion under hela arbetsprocessen. 

Uppgift

Vi börjar med en gemensam genomgång där vi tillsammans tittar på och diskuterar skulpturer från olika perioder i historien. Hur material och tekniker förändrats över tid samt nackdelar och fördelar med olika material och skulpteringstekniker. 


Du planerar därefter ditt arbete genom att skapa en skiss på din figur, utifrån olika vinklar. 

Du använder olika verktyg för att skrapa, putsa och skära bort gips, tills du får fram en figur. 

I detta arbete måste du tänka "baklänges", dvs. du tar bort material för att skapa något, istället för att lägga till.

När skulpturen är färdig får du även måla den, med akvarell eller akrylfärg.

Under processens gång dokumenterar du även ditt arbete. 

 

Så visar du dina kunskaper:

Skiss och förarbete.

Färdig skulptur.

Det löpande arbetet, där fokus ligger på hur väl du lyckas lösa de problem du stöter på under vägen och hur du väljer och resonerar kring olika verktyg och tekniker. 

Avslutande utvärdering och reflektion kring ditt eget arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Kunskapskrav åk 7-9

E
Enkelt delvis prövande i huvudsak
C
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
A
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Framställa bilder
Hur du gör berättande och informativa bilder som säger något om dina åsikter, erfarenheter och upplevelser
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Tekniker, verktyg & material
Hur du använder olika tekniker, verktyg och material
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Kombinera bildelement
Hur du kombinerar former, färger och bildkompositioner
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Utveckla idéer
Hur du, när du jobbar med bilder får idéer och uppslag till annat du gör i skolan och livet. Och hur du använder nutida och historiska bilder som inspirationskälla
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Formulera & välja handlingsalternativ
Hur du själv väljer ord och handlingar som leder framåt i din kunskap om bild
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Presentera bilder
Hur du presenterar dina bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Ge omdömen om arbetet
Hur du själv bedömer och resonerar kring du har gjort och kvalitén på det
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Tolka, resonera & koppla
Hur du diskuterar kring nutida, historiska och rörliga bilder. Och hur du kopplar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i världen
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Beskriva
Hur du beskriver bilder och verks uttryck, innehåll och funktioner
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: