Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel ÅK7 Murgårdsskolan

Skapad 2020-09-18 07:47 i Murgårdsskolan Sandviken
Du får spela i en liten grupp. Du får träna på några olika instrument och tillsammans i gruppen arrangera några låtar. Efteråt får du analysera resultatet.
Grundskola 7 – 9 Musik
Du skall få träna på att spela ett eller flera olika instrument. Tillsammans med andra får du sedan träna på några låtar och framföra dem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska lära dig spela några enkla ackord på de vanligaste ackordinstrumenten som gitarr och piano 
 • Du ska lära dig att spela rytmiskt 
 • Du skall lära dig att lyssna på ditt och gruppens spel och anpassa ditt spel efter gruppen 
 • Du ska lära dig hur en enkel låt är uppbyggd 
 • Du ska lära dig att göra ett enkelt arrangemang genom att t ex skapa intro och outro
 • Du skall lära dig att analysera musik och beskriva den genom att använda vanliga musiktermer som intro, vers och refräng.

Bedömning - vad och hur

Detta kommer att bedömas:

 • Din rytmiska förmåga.
 • Din förmåga att använda dig av ackordspel.
 • Din förmåga att samspela med andra.
 • Din förmåga att skapa ett fungerande komp.
 • Din förmåga att förstå hur en enkel låt är uppbyggd.
 • Din förmåga att i samspel med andra göra ett enkelt arrangemang av en låt.
 • Din förmåga att lyssna på ditt eget spel och analysera det.
 • Din förmåga att lyssna på andra gruppers slutresultat och göra en enkel analys.

Undervisning och arbetsformer

Under några lektioner kommer du tillsammans med några andra öva in en låt. 
Efter några lektioner kommer din grupp att spela upp resultatet för de andra i klassen.
Du kommer att få lyssna på den egna samt de andra gruppernas resultat och analysera det.

Undervisningen kommer att bestå av följande:
Träna på ditt instrument.
Träna på att spela tillsammans med andra.
Tillsammans med de andra i gruppen göra ett enkelt arrangeman av låten.
Lyssna på och analysera sitt egna resultat.
Lyssna på och analysera gruppens resultat.
Lyssna på och analysera andra gruppers resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Ensemblespel Åk7 Murgårdsskolan

>
>
>
>
Ackordspel
Förmågan att ta ackord och anpassa sitt spel
Du kan ta några ackord enskilt. Du kan med hjälp läsa från ett papper hur man tar ackorden. Du kan byta ackord
Du tar flera ackord och hinner byta i ganska bra tempo
Du tar flera ackord och är säker på bytena. Du spelar i det tempo som låten kräver
Du kan anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär och spelar på ett musikaliskt sätt
Rytm
Förmågan att spela rytmiskt
Du tränar på att hålla pulsen.
Du kan hålla pulsen (takten) med skaplig säkerhet.
Du visar en rytmisk säkerhet när du spelar.
Du visar en rytmisk säkerhet när du spelar och rytmiserar (egna rytmer) avancerat med musikalisk känsla
Gruppspel
Förmågan att anpassa det individuella spelandet till en grupp
Du tränar mest enskilt på ditt instrument
Du spelar tillsammans med gruppen men lyssnar mest på dig själv
Du lyssnar aktivt på ditt spelande och spelar på ett lyhört sätt i gruppspelet.
Du spelar på ett lyhört sätt och lyfter kvaliteten i gruppen med ditt musicerande.
Analys
Förmågan att analysera eget och andras spelande
Du försöker göra en enkel analys av hur du eller andra spelar. Du försöker även göra en enkel analys av låtens arrangemang
Du gör en enkel analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och bidrar med enkla förslag. Du gör även en enkel analys av andras spelande genom att urskilja någon aspekt i låtens arrangemang
Du gör en analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och försöker ge förslag på förbättringar av resultatet. Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna
Du gör en avancerad analys av ditt eget och gruppens resultat och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: