Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- problemlösning

Skapad 2020-09-18 08:11 i Ingaredsskolan Alingsås
Arbeta med problemlösning
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med problemlösning. Matematiska problem är uppgifter där du inte innan känner till hur problemet ska lösas. Du måste då undersöka och kanske prova dig fram för att hitta en lösning.

Innehåll

Formell del

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Elev del

Inledning

Vi kommer att arbeta med olika sätt att lösa matematiska problem i vardagen. Matematiska problem är uppgifter där du inte innan känner till hur problemet ska lösas. Du måste då undersöka och kanske prova dig fram för att hitta en lösning. Du kommer att få arbete själv, jämföra dina lösningar med en kamrats samt se andra klasskamraters lösningar på samma problem. 

Konkreta mål

 • Du ska kunna lösa enkla problem, 
 • du kan förklara hur du har löst uppgifterna med ord, bild eller maktspråk, 
 • du ska kunna resonera kring om din lösnings rimlighet,
 • du ska kunna ge förslag på olika lösningar på samma problem.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga

 • lösa problem
 • att förklara hur du har löst uppgifterna
 • värdera olika lösningar.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med olika vardagliga matematiska problem både enskilt och i grupp. Vi kommer att visa och presentera olika uppgifter. Vi tränar på att visa och berätta hur man kan lösa uppgifter på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Du får ta del av hur andra löser uppgifter och kan på så sätt lära dig olika strategier som man kan lösa uppgifterna på. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa problem
Du kan lösa problem på sätt som för det mesta fungerar. När du löser problem försöker du använda arbetssätt som passar till uppgiften.
Du kan lösa problem på sätt som för det mesta fungerar bra. När du löser problem använder du arbetssätt som passar till uppgiften.
Du kan lösa problem på sätt som fungerar bra. När du löser problem använder du arbetssätt som passar väl till uppgiften.
Förklara hur du löst problemet
Du kan förklara hur du löser problem så att någon annan kan förstå det mesta av hur du tänker.
Du kan förklara hur du löser problem så att någon annan kan förstå hur du tänker.
Du kan förklara hur du löser problem så att någon annan med lätthet kan förstå hur du tänker.
Rimlighet
Du kan berätta om de svar du får är rimliga eller inte, du kan också ge en enkel förklaring till varför.
Du kan berätta om de svar du får är rimliga eller inte, du kan också ge en utvecklad förklaring till varför.
Du kan berätta om de svar du får är rimliga eller inte, du kan också ge en välutvecklad förklaring till varför.
Ge förslag på olika lösningar
Du kan med hjälp av någon annan ge förslag på något ytterligare sätt att lösa problem.
Du kan ge förslag på något ytterligare sätt att lösa problem.
Du kan ge flera förslag på ytterligare sätt att lösa problem.
Förklaringar med ord, bild och mattespråk.
Du kan visa och samtala om hur du gör när du löser uppgifter på ett sätt som gör att andra kan förstå det mesta av hur du tänker. För att göra dina redovisningar tydligare tar du hjälp av bilder, symboler och tabeller som passar ganska bra till uppgiften,
Du kan visa och samtala om hur du gör när du löser uppgifter på ett sätt som gör att andra kan förstå hur du tänker. För att göra dina redovisningar tydligare tar du hjälp av bilder, symboler och tabeller som passar bra till uppgiften,
Du kan visa och samtala om hur du gör när du löser uppgifter på ett sätt som gör att andra med lätthet kan förstå hur du tänker. För att göra dina redovisningar tydligare tar du hjälp av bilder, symboler och tabeller som passar mycket bra till uppgiften,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: