Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hydraulik/pneumatik

Skapad 2020-09-18 08:37 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Teknik
I den här uppgiften kommer du i grupp att arbeta med att bygga en kran eller annan mekanism som ska kunna lyfta något som ni tillsammans i gruppen bestämmer. Du får i uppgiften tillämpa och använda olika mekanismer. En av de viktiga mekanismer som ni ska använda är pneumatik/ hydraulik.

Innehåll

Mekanismen

Ni kommer arbeta enskilt eller i grupp och ska konstruera något som styrs av pneumatik. Det kan vara en kran, saxlyft eller dylikt. Lite inspiration innan ni sätter igång

 

Uppgift

Ni ska tillsammans i grupp konstruera och bygga en modell av en egen pneumatisk konstruktion. Här omsätter ni era egna ideer om hur kan se ut.

Kriterier som bedöms:

Arbetsgång: idè -> skiss -> bygg -> pröva -> rätta till -> pröva -> klart? -> redovisa med hjälp av film

 • Teknikutvecklingsarbetet, hur ni identifierar behov, era förslag på lösning, er konstruktion och hur ni omprövar den.
 • Funktion, vilka rörelser ska ske?
 • Hur löser du/ni problemet?
 • Presentation, uppgiften redovisas i form av en film.

 

Material att använda

 • blompinnar
 • trähjul
 • snören
 • glasspinnar
 • sugrör
 • sprutor av olika storlekar
 • plastslang
 • färg
 • tape
 • m.m
 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift för högre betyg

 • Inlämningsuppgift för högre betyg

 • Inlämningsuppgift för högre betyg

 • Redovisning av pneumatik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris arbetsområde hydraulik/pneumatik

E
C
A
Tekniska lösningar
Hur du skapat en tekniska lösning av din kran utifrån behov och uppsatta kriterier. Hur väl din modell är utförd.
Utför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar. Kriterier är till viss del uppfyllda.
Utför ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och skapar en utvecklad modell. Kriterier är till relativ god del uppfyllda.
Utför ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och skapar en välutvecklad och g enomarbetad modell. Kriterier är till god del uppfyllda.
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Hur du gjort dina skisser och ritningar, analogt eller digitalt? Hur du gjort en dokumentation av din arbetsprocess?
Analoga eller digitala skisser och ritningar är enkelt utförda. Arbetsprocessen är enkelt dokumenterad i ClassRoom
Analoga eller digitala skisser och ritningar är relativt väl utförda. Arbetsprocessen är relativt väl dokumenterad i ClassRoom
Analoga eller digitala skisser och ritningar är välutvecklade och genomarbetade. Arbetsprocessen är väl dokumenterad i ClassRoom
Arbetsprocessen
Hur har arbetsprocessen fungerat
Bidrar till, formulerar och väljer handlingsalternativ som för arbetsprocessen framåt.
Bidrar till, formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning för arbetsprocessen framåt.
Bidrar till, formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning för arbetsprocessen framåt.
Redovisning
Hur redovisar jag min kran? Hur väl är min redovisning anpassad till de som lyssnar? Språk? Använder hjälpmedel för att förmedla mitt budskap?
Har en röd tråd och försökte hålla mig till den. Redovisningen är till viss del anpassad till de som lyssnar. Redovisning görs på svenska. Använder hjälpmedel till viss del.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning. Redovisningen är till relativ stor del anpassad till de som lyssnar. Redovisningen görs på engelska. Använder hjälpmedel på ett relativt väl ändamålsenligt sätt.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Redovisningen är till stor del anpassad till de som lyssnar. Redovisningen görs på engelska. Använder hjälpmedel på ett väl fungerande och ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: