Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn födda -15, Stora gruppen

Skapad 2020-09-18 09:37 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
En gemensam grupp för alla barn födda -15 på Mariebergs förskola.

Innehåll

Syfte

Att uppleva närområdet tillsammans, få ihop en grupp och lära känna varandra. 

 

Mål

- Att lära känna varandra och stärka gruppen med gemensamma lekar och att äta tillsammans.

- Att vara ute i skogen, undersöka tillsammans, se olika årstider och lära sig att värna om naturen.

- Att röra sig, träna kroppsuppfattnings och motorik samt få en ökad förståelse för att det är bra för kroppen att röra på sig.

- Att ha roliga och lustfyllda stunder leka och lära tillsammans. 

 

Innehåll

- Gå till skogen tillsammans, leka fritt och leka styrda lekar.

- Göra upp eld, laga mat och äta i skogen. 

- Vi kommer att ha uppdragskort med oss till skogen, där vi får in både matematik och språk. 

- Titta på och känna på saker vi ser i naturen, prata om dem. Uppleva naturen!

- Gå till Frösåkersvallen, där vi klättrar, springer, balanserar och leker lekar. 

- Vi kommer att hitta på och rösta om ett namn till gruppen.

 

Dokumentation och utvärdering 

Vi kommer att dokumentera löpande på Unikum och utvärdera löpande mellan personalen.

Skriftlig utvärdering vid terminernas slut. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: