Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2020-09-18 10:34 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med noveller. Vi kommer läsa olika noveller och analysera dessa och på så sätt träna på hur en novell är uppbyggd men också träna vår läsförståelse. Du kommer också skriva en egen novell. Som avslutning kommer vi arbeta med att ge varandra respons på texterna.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att träna din förmåga att:

 • skriva berättande text
 • läsa och analysera noveller
 • anpassa och använda ditt språk för olika syften och sammanhang
 • följa språkliga normer

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa noveller och använda lässtrategier
 • visa läsförståelse genom att analysera en novell
 • resonera kring budskap i noveller vi läser
 • skriva en egen novell
 • ge och ta emot respons

Hur ska det bedömas?

 • Analys av en novell
 • Novellskrivning
 • Responsarbete

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Diskussionsfrågor i mindre grupper
 • Gemensam novellanalys
 • Eget arbete med noveller
 • Eget arbete med att skriva en egen novell
 • Responsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: