Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unidad 1a - Un día en Sevilla

Skapad 2020-09-18 10:35 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Moderna språk Moderna språk (Spanska)
¡Hola! Här befinner sig två personer i Sevilla som ser sig omkring i staden, uträttar ärenden och går på café.

Innehåll

Planering för kapitel 1a

Unidad 1a: Un día en Sevilla

Kommunikation

Språkliga moment

Kultur

Förstå vardaglig dialog och enkelfaktatext (läsa); förstå dialog och muntlig turistinformation (lyssna)

 Delta i vardagliga situationer, som att träffa någon man känner, se sig omkring, uträtta ärenden, gå till apotek och gå på kafé eller restaurang och använda relevant ordförråd och grammatik.

Uttrycka sig i nutid, framtid och nära dåtid.

Använda sig av strategier för att förstå (utnyttja …förförståelse, förstå helhet och detaljer, utnyttja en karta) och för att uttrycka dig (använda samtalsfraser, inleda och hålla igång ett samtal med hjälp av följdfrågor)

Söka och välja information och använda den för kommunikation.

 

Kunna förstå texten 1a Un día en Sevilla samt tillhörande gloslista, página 21 - 23

 Förstå skillnaden mellan muy och mucho samt skillnaden mellan bastante och bastantes; página 27

 Använda un poco, un poco de och poco i meningar; página 26.

 Använda demasiado – demasiada; página 26.

 Kunna verbböjning av GUSTAR, ENCANTAR och DOLER; página 27.

 Kunna uttrycka sig i futurumform (ir + a + infinitiv); página 27.

 Kunna uttryck sig i perfektform (dåtid) av regelbundna och oregelbundna verb; página 28.

Kunna några samtalsfraser; página 29.

Kunna glosor som handlar om människokroppen, mat och dryck, på restaurangen samt i staden.

Tarea final: Att skriva en vardaglig samtalsscen; página 35

 

 

Lite om Sevilla

 

Aktuella nyheter från den spanskspråkiga världen

Form av examination: Läxförhör, ett skriftligt prov som testar läsförståelse, språkliga delmoment samt skriftlig produktion.

¡Buena suerte!

Uppgifter

  • Prueba capitulo 1a

  • Att läsa på inför prov på kap. 1A

Matriser

ModSpa Mod
Spanska steg 3 - kunskapskrav

Centralt innehåll

Inte där än
E
+
C
+
A
Förstå innehåll
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: