Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informera och argumentera

Skapad 2020-09-18 10:45 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola F Svenska
Vi kommer under detta tema att jobba med både muntliga och skriftliga uppgifter kring att informera och argumentera. Vi lär oss skillnaden på informerande texter (objektiva) och åsiktstexter (subjektiva). Vi lär oss formen för olika genrer (texttyper) såsom brev, argumenterande brev och insändare. En gång i veckan har vi läspass då vi övar lässtrategier.

Innehåll

Inledningsvis jobbar vi med studieteknik och olika sätt att läsa: skumläsa, översiktsläsa, djupläsa. En gång i veckan har vi läspass och läser boken Alex Dogboy, då vi övar lässtrategier och arbetar med tillhörande material. Vi lär oss formen för brev, att blanda två genrer och skriva argumenterande brev. Därefter pratar vi om tidningens form, skillnaden på informerande nyhetsartiklar och åsiktstexter. Vi lär oss formen för insändare genom att läsa och skriva egna insändare.

Du kommer att öva: - olika sätt att läsa - studieteknik - lässtrategier - sammanfatta och anteckna stödord - källanvändning och källhänvisning - lära dig skillnaden på informerande texter och åsiktstexter - skriva några åsiktstexter (argumenterande brev och insändare) Informerande texter (t.ex. nyhetsartikel/notis) Åsiktstexter (t.ex. insändare, argumenterande brev) Du ska: - sammanfatta/skriva stödord och berätta muntligt om valfri nyhetsartikel. Källhänvisa. - skriva en argumenterande insändare (enligt instruktion lärare/bok, se skrivmall insändare i bifogad fil) - inlämningsuppgift. Minst en korrekt källhänvisning ska ingå. - skriva ett argumenterande brev (enligt instruktion lärare, se skrivmall brev stencil) - inlämningsuppgift - utgå ifrån sida 9-20 i textboken Svenska direkt, och göra övningar i övningsboken under temat.

Matriser

Sv
Matris Insändare

Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt och med engagemang vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har ett par argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör.
Du ger förslag på lösning.
Du ger förslag på en realistisk lösning.
Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord för att att stärka dina argument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning till exempel med ord som “för det första, för det andra…”, “å ena sidan…”
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en insändare till exempel med rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt med till exempel ord som passar genren.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av insändaren.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: