Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud - örat

Skapad 2020-09-18 11:04 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi vill uppmärksamma barnen på vad ljud är och låta dem bli medvetna om sin ljudvärld. Tillsamman utforskar vi naturvetenskapliga begrepp inom temat ljud som ”ljudvågor”, ”vibrationer”, ”trumhinna” och ”stigbygel”.

Innehåll

Vi vill göra barnen medvetna om ljuden vi har runt omkring oss och hur de påverkar oss under en dag på förskolan. Många av barnen vet redan vad vi använder våra öron till men de vet inte att man måste vara rädd om sina öron eller att starka ljud kan vara skadliga.

 

Syfte: 

Syftet är att skapa intresse och medvetenhet om örats funktioner och delar men också om vilka ljud som finns, hur vi kan särskilja olika ljud och hur de olika ljuden påverkar oss både positivt och negativt.  Vi vill skapa förståelse för de riktlinjer på ljudnivån vi har både för lek inomhus och utomhus, varför vi har dessa riktlinjer och vad barnen själva kan göra för att påverka ljudnivån. 

Genomförande:  

Vi kommer att diskutera, leka med och undersöka ljud på olika sätt genom att ta tillvara på barnens vetgirighet, nyfikenhet och intressen. Barnen ska ges möjlighet att experimentera, upptäcka och utforska ljud genom att tex konstruera egna instrument och skapa egna ljud, lyssna och gissa ljud. Vi följer barnens tankar och idéer samtidigt som vi tillsammans får kunskap genom att tillta på korta filmer på UR som handlar om ljud och experiment. På detta sätt ger vi dem möjligheter att utveckla sina naturvetenskapliga, matematika, språkliga och tekniska kunskaper.

 

Dokumentation/utvärdering

Dokumentation kommer att ske med text och bilder på Unikum. En dokumentationsvägg  kommer också att finnas.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: