Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SvA år 4

Skapad 2020-09-18 11:00 i Gustavslundsskolan Helsingborg
En övergripande planering i svenska och SvA för årskurs 4
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
I svenska skall vi bli duktiga på att läsa, skriva, samtala med varandra och även tala inför andra. I ämnet Svenska ska eleverna också få möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna på- och tolka texter, samt öka på sitt ordförråd. Här presenteras vilka mål vi arbetar mot att uppnå. För att se hur vi arbetar med dessa följ veckoplaneringarna i våra Classroom.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska och SvA?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter och skönlitterär text.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

Skriva

 • Ha en tydlig handstil.
 • Behärska dubbeltecknad konsonant i vanligt förekommande ord.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en text på dator med hjälp av ordbehandlingsprogram.

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna intervjua någon.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Kunna söka information i uppslagsverk, på internet, i faktaböcker och genom intervjuer och sammanställa denna i en text med egna ord.

Grammatik

 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.

Undervisning

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Gruppläsning.
 • Boksamtal med uppgifter.

Skriva 

 • Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter och berättande (genretexter).
 • Träning av stavningsregler och meningsbyggnad.
 • Använda ordbehandlingsprogram för att skriva texter och digitala program för redovisningar.

Tala, lyssna och samtala

 • Intervjuuppgifter.
 • Tal- och argumentationsövningar.
 • Samtal vid gruppuppgifter.
 • Presentationer av arbeten.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

Grammatik

 • Genomgångar och övningar om ordklasser och språklära.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: