Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grov och finmotorik

Skapad 2020-09-18 12:00 i Förskolan Lyckan Ludvika
Förskola
Motorik – handlar om människans rörelseförmåga och brukar vanligtvis delas in i grov- och finmotorik. Grovmotorik – stora rörelsehandlingar som utförs med hjälp av benen, armar och kroppen. Finmotorik – små rörelsehandlingar som främst utförs med hjälp av händerna.

Innehåll

 

Vi har en grupp med 1-4år. Vi ser att många mår bra av att röra sig genom styrd rörelselek såsom: hinderbana, rörelsesång samt olika utmaningar för kroppen. Vi ser även att vi behöver utmana och utveckla barnens finmotorik i form av att klippa, trä pärlor och pincettgreppet.

De grovmotoriska grundrörelserna är:

● Rotera - Rulla

● Stödja

● Balansera

● Åla - Krypa

● Gå

● Springa

● Kasta - Fånga

● Hänga

● Hoppa

● Klättra 

Dessa rörelser kommer vi att träna på under läsåret.

Varierad rörelseträning är betydelsefull för barns deltagande i all sorts lek och för att stödja och stimulera inlärningen. Det är även av vikt att barnets grundrörelser blir automatiserade så att användandet av dessa grundmönster kommer naturligt i olika situationer

 Den motoriska utvecklingen sker uppifrån och ned, vilket innebär att barn först behöver lära sig att styra huvudets rörelser för att sedan kunna styra bålen och benen. En utveckling sker samtidigt inifrån och ut. Det kan exempelvis vara att armens rörelse först utvecklas från axeln och sedan vidare tills fingrarna kan utföra väldigt fina och differentierade rörelser.

 

Barns utveckling är en process och kräver flit och tålamod. Finmotoriken är en aspekt av att barnets utveckling som är nödvändigt för att kunna skriva samt andra aktiviteter som är viktigt för barnet. Därför är det viktigt att utveckla barnets finmotorik under utvecklingsstadiet. 

 

 

 Vi väljer roliga aktiviteter

Barn är villiga att ge allt ett försök om de tycker att det är roligt. 

Finmotorik:

Att klippa är en viktig färdighet för att kunna lära sig skriva. Denna övning lär barnet fingerkoordination och de färdigheter som behövs för att kunna greppa tag om en penna. Att klippa med en sax låter barnet stärka musklerna i sina händer. Först lär vi barnet hur det ska använda saxen och sedan låta det försöka klippa raka linjer. Då det går allt bättre med den här färdigheten kommer du förbättra barnets finmotorik mycket.

För att ditt barn ska utveckla sin finmotorik måste dess muskler lära sig hur de ska fungera på ett koordinerat sätt. Detta kan uppnås genom att använda fingerövningar för att stärka musklerna. För att barnet ska kunna greppa en penna måste det ha både koordination och styrka, detta kan det lära sig från fingerövningar. Vi fokuserar på de fingrar som faktiskt ska ta tag i pennan. Vi låter barnet leka med leklera för att bygga upp fingerstyrka. Vi trär pärlor på en tråd, pusslar, bygger med lego, ritar, målar med pensel, limmar och andra aktiviteter där vi tränar finmotoriken på ett lekfullt sätt.

 

Grovmotorik:

Vi använder oss utav rörelsesånger som finns färdiga på en CD-skriva. Varje övning i sångerna ger ett syfte att utveckla olika områden. Rörelserna är roliga och musiken är rolig att lyssna på. Barnen får även öva på förmågor som motorisk kontroll, där barnen får göra övningar som känns meningsfulla och tränar på att kontrollera rörelserna. Barnens sensomotoriska växelverkan blir också stimulerad, då barnen får observera pedagogen som genomför rörelserna, vilken kan medföra neuromuskulär aktivering registreras hos barnets samma muskler som hos pedagogen. 

Skogen, där får man ju verkligen grovmotorik. Rätt som det är kanske man hittar ett nedfällt träd, som vi kan gå balansgång på, eller -kan ni klättra upp på den stora stenen? Vi utmanar barnen hela tiden till att röra sig och utveckla sin motorik 

Barnen utför många grovmotoriska rörelseaktiviteter dagligen, detta sker mest utomhus. Det finns flera aktiviteter som barnen utför, några av dem är att cykla, klättra och gunga.

Vi använder oss av hinderbana utomhus för att utmana barnet i grovmotorik. Vi kryper under, balanserar, hoppar över och ålar. Vi tränar även på turtagning. 

 

Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: