Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2020-09-18 13:17 i Surte förskola Ale
Förskola

Innehåll

Planeringen avser lekaktiviteter ute,inne   

Tidsperiod fr.o.m - t.o.m : vecka 37- tom 44 

Vt-20 

Övergripande mål från Lpfö/18 

-Motorik och kroppsuppfattning  

 

-Förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, 

 

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

 

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

 

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, 

 

 

Konkreta mål. 
Vad vill vi att barnen/gruppen utvecklar/lär sig? 

Träna motoriken, kroppsuppfattning (sätta ord på sin kropp), turtagning, samspela, utrycka sig och kommunicera, ta ansvar och kunna följa gemensamma reglar,  

Utveckla fantasi och lust att leka och lära 

Hantera konflikter  

  

Vad kommer tema/arbetet att handla om? 

Lek, (spontana lek/planerade lekaktiviteter ute, inne 

 

Hur har barnen inflytande på temat/arbetet? 

Vara med och planera och reflektera över aktiviteterna, ta vara på de erfarenheter barnen har och delar med sig.    

Hur kommer arbetet att ske? 

Dela barn i mindre grupper med närvarande pedagoger i leken.  

Utevistelse där pedagoger tillsammans med barnen leder och deltar i olika aktiviteter som tex. Kom alla mina barn, kasta och ta emot bollen, kurragömma 

Röris, dansa, hinderbana. Barnens egna lekaktiviteter som de är intresserade av och har erfarenhet av.   

Olika sällskapsspel  

Hur ska vi dokumentera? 
Vem/vilka är ansvariga? 
 
 

Bild, video, pedagogernas egna noteringar,  

Alla pedagoger  

Utvärdering 
När?  

Fred. 30.okt. V 44  

Uppföljning på Veckoplaneringen.   
Vad?  

Hur fungerar leken både fri lek och planerade lekaktiviteter, turtagning, konfliktlösning, gruppindelning, vilka lekerfarenheter och intresse har barn, närvarande pedagoger i leken, och vilkeförhållningssätt har vi när vi leker med barnen?    
Hur? 

Gemensamma och egna reflektioner, pedagogisk dokumentation (egna noteringar och bilder, video.  
Ansvariga: 
Alla pedagoger  
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: