👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2020-09-18 13:45 i Eldsbergaskolan Halmstad
Under några veckors tid kommer vi att arbeta undersökande och du kommer att få lära dig mer om väder, värme och kyla.
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer att arbeta med temat värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge ex. på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig, men också förklara hur vindar uppstår. Du kommer också få lära dig hur moln, regn och snö bildas. Du ska också lära dig hur man på olika sätt kan mäta väder. Vi avslutar området med ett test den 13 oktober.

Innehåll

 

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta varför solen är viktig för livet på jorden.

* kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.

* kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

* Kunna förklara hur vindar uppstår.

* veta hur moln, regn och snö bildas.

* kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder. 

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • läsa och diskutera faktatexter.
 • se på och diskutera filmer.
 • träna på och genomföra systematiska undersökningar.
 • lära dig begrepp kopplade till arbetsområdet Värme, kyla och väder
 

Detta ska bedömas:

 • att du deltar aktivt under lektioner och genomgångar.
 • att du kan ställa frågor för att klargöra och förtydliga.
 • att du kan använda de begrepp vi arbetar med både verbalt och vid den skriftliga dokumentationen.
 • att du kan uttrycka och motivera din åsikt i olika frågor.
 

Uppgifter

 • Här finns materialet att läsa på inför provet den 13/10.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Arbetsområde Värme, kyla och väder

Du visar att att du..

Träna mera
Nivå 1
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Nivå 2
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Nivå 3
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
vet varför solen är viktig för allt liv på jorden
vet vad det är för skillnad på regn och snö
vet hur vindar uppstår
vet vad som menas med att ett ämne är isolerande
vet hur djur och människor kan spara värme under vintern
vet vad värmespridning/värmestrålning är