👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 5

Skapad 2020-09-18 14:11 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med olika strategier och metoder vid problemlösning.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under läsåret kommer vi att arbeta med olika strategier och metoder vid matematisk problemlösning.

Innehåll

Arbetssätt

VI kommer att gå igenom och träna på olika strategier och metoder att använda vid problemlösning. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar kring de olika strategierna och metoderna vi ska träna på. Undervisningen kommer varieras med enskilda uppgifter samt uppgifter i par eller grupp. Vi kommer samtala om, resonera om och värdera olika tillvägagångssätt för att lösa problem. Rimlighetsbedömning är en viktig faktor i arbetet med problemlösning och du kommer få träna dig i att föra och följa resonemang kring olika lösningar.

Följande strategier och metoder kommer vi att arbeta med:

 • Uppskatta och pröva, (tabell).
 • Rita bild.
 • Ekvation

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas i både det skriftliga och muntliga arbetet under lektionerna.

Utifrån kunskapskraven kommer jag bedöma din förmåga att:

 • Välja strategi och metod utifrån problemets karaktär.
 • Beskriva tillvägagångssätt.
 • Föra resonemang om rimlighet i resultat av problemlösningar.
 • Föra och följa matematiska resonemang samt bemöta matematiska argument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6