Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-09-18 15:45 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola F – 3 Teknik NO (år 1-3)
Du kommer få lära dig om olika typer av uppfinningar och tekniska lösningar, i ett tidsperspektiv och vad det har betytt för människan och samhället. Samt att med hjälp av lekplatsen arbetar vi med teknikens 5 enkla mekanismer; hjulet, skruven, hävstången, kilen och det lutande planet. Där vi lär oss om begreppen; friktion, tyngdkraft och jämvikt.

Innehåll

Vilka förmågor i syftet ska undervisningen utgå ifrån?

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Vilket centralt innehåll kommer att behandlas?

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 •  Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

 

Vilka förmågor från kunskapskraven ska eleverna utveckla? 

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Vad behöver undervisas för att eleverna ska klara dessa uppgifter?

 • Genomgång av olika tekniska lösningar i vardagen med hjälp av lekplatsen.
 • Konstruktionsarbeten av enkla mekanismer.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet både för han och på digitala verktyg, skisser och modeller.
 • Filmer.
 • Diskussioner.
 • Undersökningar. 

 

Matriser

NO Tk
Teknik

Din förmåga att...

Är på väg mot målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Undersöka några vardagliga föremål
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Konstruktionsarbeten av enkla mekanismer
Du arbetar med konstruktioner och mekanismer.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och mekanismer, prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå
Du arbetar med enkla dokumentationer både för hand och digitala verktyg.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet både för hand, digitala verktyg, skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet både för hand, digitala verktyg, skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändras över tid
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Berätta om vardagliga föremål på lekplatsen med enkla mekanismer och begreppen tyngdkraft, friktion och rörelse.
Du kan ge exempel på några mekanismer och begrepp som finns på lekplatsen.
Du kan berätta om mekanismer som hjulet, skruven, hävstången, kilen och det lutande planet. Du kan även berätta om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: