Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Desperados

Skapad 2020-09-18 16:21 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Engelska
Utifrån serien Desperados arbetar vi med nya ord och diskuterar varje avsnitt i grupper eller par. Här tränar vi att förstå talad engelska samt att samtala.

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

 1. Se serien i avsnitt.
 2. Efter varje del jobbar vi med nya ord och diskuterar innehållet i filmen.
 3. Good or evil? Sätt in karaktärerna på en skala.
 4. Skriva en sammanfattning efter vissa avsnitt utifrån givna ord.
 5. Spela Kahoot efter vissa avsnitt.

 

Visa vad du lärt dig

Skriva en sammanfattning om vissa avsnitt utifrån givna ord.

Delta i samtal om avsnitten.

Tidsram

Ca 10 lektioner under läsåret.

Bedömning

 

Muntlig och skriftlig framställning bedöms utifrån kunskapskraven åk 6.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: