Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan 2 Projektuppstart Södermalm 2020-2021

Skapad 2020-09-18 17:23 i 133301 Förskolan Sofia småbarnsskola Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Vår projektuppstart

Vi har tagit hand om projektmaterialet genom att sätta upp barnens inskickade bilder från sommaren på en i förväg rubricerad vägg ("Barns möte med naturen"). Där har bilderna varit presenterade på ett sätt som gjort att vi sett både den enskilda bilden och sammansättningen av alla bilder tillsammans.

Vad har vi gjort hittills:

Barnen har visat upp sin bild för kompisarna och berättat vad de gör/ser på bilden. Bilderna har genererat många kommentarer, funderingar, frågor, reflektioner och glada tillrop. Vi har intervjuat barnen enskilt och satt upp texten för att kunna repetera deras reflektioner för dem eller för en kompis. Alla har också skapat tavlor utifrån sin bild som ett sätt att använda flera sinnen som reflektionsverktyg. 

Vad har vi sett väcker barnens intresse:

Vi har märkt att barnen är väldigt stolta över sin bild men att de även visar stort intresse för varandras görande i bilderna. Det har blivit samtal som lett till frågor, ibland svar och ibland letande på iPad för att förstå något nytt.

Det finns ett intresse för det levande och helst då "tydligt levande" för barnens ögon. Djur och natur leder till kommentarer och väcker frågor att jobba vidare med.

När vi varit på promenader har vi hittat vatten i pölar, vatten i stuprännor och vatten som "rullar" nerför backar. Funderingar kring om djur och växter känner som vi människor har kommit upp (gör det ont i benet på spindeln om jag nyper av det? Tycker träd om att kramas?) Hur går vi vidare? Är det djuren eller växtligheten eller känslorna vi ska fundera kring? 

 

 

Vad i vår pedagogiska miljö behöver utvecklas för att stötta vårt lärande i projektet:

Kuben kommer (när den kommer på plats), förhoppningsvis göra så att vi kan projicera en levande kuliss till lärandet.

Naturmaterial ska finnas synligt, tillgängligt och inspirera till att koppla ihop/ta med sig projektarbetet i leken. Det behöver vi arbeta vidare med.

Lärloggarna:

När vi hittat vårt fokus gör vi en planering som sedan våra lärloggar kommer att följa. De tydliggör för våra vårdnadshavare (och för oss själva!) vad vi arbetar med, vad deras barn möter/erbjuds i verksamheten och deras lärprocesser, enskilt och i grupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: