Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopor och källsortering

Skapad 2020-09-18 18:31 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I samarbete med Miljöverkstaden kommer du att få besöka NSRs återvinningsanläggning även kallat "Soptippen" eller "Tippen". Där lär du dig om vad som händer med våra sopor, vad de är gjorda av och hur vi källsorterar. Vi kommer att fortsätta arbetet i skolan genom att diskutera, göra undersökningar, öka våra kunskaper och vårt ansvar i hur sopor kan gå i retur.

Innehåll

Vilka förmågor i syftet ska undervisningen utgå ifrån? 

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 •  reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

 

Vilket centralt innehåll kommer att behandlas?

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

 

Vilka förmågor från kunskapskraven ska eleverna utveckla? 

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

I det under­sökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

 

Vad behöver undervisas för att eleverna ska klara dessa uppgifter?

 • Läsa faktatexter och ha gemensamma genomgångar av texterna.
 • Se filmer.
 • Besöka NSR (soptippen).
 • Titta på film om sophantering och källsortering.
 • Samtala om hur vi kan påverka miljön.
 • Samtala om effekter av källsortering.

Matriser

NO SO
Sopor och källsortering

Är på väg mot målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Att beskriva och källsortera material
Du vet att man kan källsortera sopor. Du kan ge exempel på ett par material, t ex plast och glas.
Du vet att man kan källsortera sopor utifrån deras material. Du vet att det är förpackningar som återvinns. Du känner till flera olika material, t ex plast, metall, glas, papper. Du kan sortera soporna i rätt kärl.
Du vet hur man källsorterar ett flertal sopor samt att det är bra för vår miljö att sortera sopor. Du sorterar sopor i rätt sorteringskärl och kan berätta vad de återvinns till. Du kan flera olika material.
Hur du använder dina kunskaper i diskussioner och samtal
Att resonera kring miljöval
Du kan ge exempel på bra miljöval.
Du kan ge exempel på bra miljöval. Du kan förklara varför de är bra. Du deltar i diskussioner om ämnet.
Du kan ge exempel på bra och dåliga miljöval och förklara varför valen är bra/dåliga. Du deltar i diskussioner om ämnet, samt kommer med egna funderingar kring hållbar utveckling.
Att genomföra och dokumentera en undersökning
Du har genomfört en undersökning kring sopor och/eller källsortering.
Du har genomfört och dokumenterat en undersökning kring sopor och/eller källsortering.
Du har genomfört och dokumenterat en undersökning kring sopor och/eller källsortering. Du har reflekterat skriftligt eller muntligt kring resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: