Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och Teknik - RÖD

Skapad 2020-09-18 22:43 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Den röda gruppen kommer att uppleva, utforska och undersöka natur och teknik genom detta tema. På ett lekfullt sätt ska barnen få ta del av vår natur och teknik. Vi kommer tillsammans att lära känna De mäktiga Fem (skruven, kilen, hjulet, hävstången och lutande planet).

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Barnen visar intresse för att vara i skogen på gården så vi kommer börja med att tillbringa våra grupptillfällen i skogen på "kullen" och utifrån våra besök där ser vi vad barnen intresserar sig för som vi kan gå vidare med.

Barnen använder bland annat lutningar i vår miljö, både inne och ute, som lutande plan och hämtat material för att rulla ner. De använder sig mest av bollar och bilar i sitt utforskande. De upprepar detta om och om igen och samspelar med varandra i aktiviteten. De har upptäckt hävstångseffekten i sin lek, bland annat när de gungat varandra. Detta utforskar vi vidare på olika sätt. 

Syfte och mål      

Naturen: Temat kommer till stor del planeras för att genomföras i naturen och i vår närmiljö. Detta för att barnen visar stort intresse för utevistelse och för att vi i naturen kan hitta och undersöka De mäktiga fem på olika sätt. 

Skapande: Vi kommer att hitta material ute i skogen och använda vår fantasi och skapa olika saker.

Experiment: Vi utför spännande experiment och lär och utforskar genom genom konkreta upplevelser.

Litteratur: Vi använder oss av Polyglutt, bokbussen och internet för att uppleva natur och teknik genom olika former. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

" förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik"

" förmåga att skapa i olika naturmaterial"

 

Vi ser utveckling när

Hur ser vi att ett lärande skett?

När barnen testar, utforskar och undersöker fler sätt än de de visat vid temats start. 

 

Genomförande  

1) Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 

- Genom utevistelse på förskolans gård samt vistelse i skogen. Vi använder skogen som pedagog och pedagogisk miljö.

- Vi kommer även ge barnen möjlighet att se bilder/filmklipp digitalt och använda digitala verktyg. Som återkoppling till det vi tidigare gjort, för att reflektera kring och för att erfara natur och teknik. Genom detta kan barn och pedagoger reflektera tillsammans för att se vart intresset finns och hur temat ska planeras framåt. 

- Vi ger barnen uppdrag och uppgifter som lockar och inspirerar till ett lärande.

- Vi använder de didaktiska frågorna som VAD, HUR, VARFÖR? Vi planerar aktiviteter där barnens utforskande står i centrum. 

- Vi planerar utifrån principen om ”öppna dörrar” där barnen utforskar olika saker, vid vissa tillfällen erbjuds flera stationer inom temat för barnen att gå mellan. 

 

2) När kan de lära sig det? 

- Barnen kan lära sig genom samtal och reflektioner som sker under dagen

- Dem kan också lära sig  vid projektstunder som vi lägger i skog och natur, samt i olika rum/miljöer på förskolan utifrån undervisningens syfte.

- När vi skapar av olika material från skogen.

- Genom att få delta och uppleva olika experiment.

 

3) Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

- Vi behöver använda hela förskolan. 

- Vi behöver tillföra material för att synliggöra De mäktiga fem både i vår inomhusmiljö och som vi kan använda utomhus. Temat ska vara synligt i vår miljö under hela dagen på förskolan. 

 

4) Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?

- Vi är en grupp barn med 2 pedagoger

- Vi kommer även jobba för att dela gruppen ytterligare utifrån barnens möjlighet att utföra inflytande, kunna lyssna på varandra, ge varandra utrymme att kommunicera och delta i olika aktiviteter i undervisningen. 

 

5) Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle?

- Vi planerar långsamt och för upprepning. Vi använder oss av de didaktiska frågorna VAD, HUR, VARFÖR? 

- Vi planerar en start av temat och sen styr barnens intresse och temats läroplansmål oss framåt. 

 

6) Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

- Vi behöver se till att material finns tillgängligt och att vi före de planerade undervisningstillfälle vet hur vi organiserar oss. Vi behöver också ha dagens planering klar för oss innan vi går in i aktiviteten. 

- Se över material som kan passa för att på olika sätt utforska De mäktiga fem. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: