Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sprattelgubbar

Skapad 2020-09-19 10:46 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 2 – 3 Teknik
Hur fungerar en sprattelgubbe och hur tillverkar man egentligen en? Det ska du få lära dig i detta tema.

Innehåll

Lärandemål

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. I detta tema kommer eleverna med teknikområdets begrepp att få pröva, undersöka ideér samt beskriva hur tekniska lösningar samverkar.

Undervisningens innehåll

 • Hur fungerar en sprattelgubbe? Göra en skiss över sin idé och sedan konstruera utifrån skissen och slutligen designa hur den ska se ut. Utvärdera om den fungerar och förbättra om det behövs.

 • Dokumentera arbetet i skisser, text och bilder. Vad heter din sprattelgubbe

 • Redovisa din sprattelgubbe för klassen.

Material

 • material till att konstruera sprattelgubben.
 • teknikboken till dokumentation.

Begrepp

 • konstruera
 • konstruktion
 • mekanik
 • hävstång
 • maskin
 • kraft
 • sprattelgubbe
 • påsnit
 • material
 • skiss
 • ritning
 • kartong
 • dokumentera
 • utvärdera 

Bedömning

 • Du har gjort en skiss eller ritning av en idé och sedan konstruerat eller försökt konstruera utifrån den.
 • Du har identifierat förbättringsområden i din konstruktion och om möjligt gjort förbättringar.
 • Du har dokumenterat arbetet i bild och enkel text.
 • Du kan förklara flera av de begreppen som hör till området.

Återkoppling

Du får skriftligt och/eller muntlig återkopplig på den utvärdering som görs i slutet av arbetsområdet. Kontinuerlig återkopplig sker i dialog med läraren under arbets gång.

 

Uppgifter

 • Sprattelgubbar bedömning

 • Sprattelgubbar bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: