Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen, kapitel 1 - Stora tal

Skapad 2020-09-20 11:30 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Arbetet i matematik kommer utgå ifrån Matteborgen 5A. Den här planeringen är för kapitel 1 - Stora tal. Vi kommer dock inte enbart förhålla oss till boken utan arbeta med matematik på andra sätt kopplade till dessa områden. I det här området kommer du även lära dig genom matematiska genomgångar, arbeta digitalt, mattelekar och problemlösningsuppgifter i par/grupp.

Innehåll

Lärandemål

När du arbetat med det här kapitlet ska du:

- Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000.

- Förstå vårt talsystem.

- Kunna ordna tal efter storlek.

- Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.

- Kunna läsa och skriva romerska siffror.

Undervisningens innehåll

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och arbetar såväl individuellt som i par. Vi repeterar mycket av det vi pratat om samt går igenom begrepp med hjälp av vår begreppsbok. Vi använder oss av olika typer av metoder för att ta till oss inlärningen på bästa sätt, exempelvis genom att använda mattelekar och arbeta med begrepp i Quizlet.

Begrepp

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

tiotusental, hundratusental, rimlighet, romerska siffror, avrundning

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. I mitten av kapitlet finns en diagnos som görs när eleven har hunnit arbeta med de olika områdena inom kapitlet. I diagnosens resultat kan man se vad eleverna behöver utveckla sina kunskaper inom. Efter diagnosen finns både repetitionsuppgifter och fördjupningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: