Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder v 39-43 7B o 7C

Skapad 2020-09-20 13:08 i Olandsskolan Östhammar
Densitet, tryck, värme
Grundskola 7 Fysik
Efter det här området kommer du att kunna förklara varför trä flyter på vatten, hur kall- och varmfronter bildas, varför metall känns kallt och mycket mycket mer. PROV v 43

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Läroboken Spektrum fysik, 
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande och planering av laborationer).
 • Filmer om området
 • Arbeta med instuderingsfrågor.
 • Arbete med inlämningsuppgift
 • läxor (öva på begrepp och testa dig självfrågor)

När arbetsområdet är avslutat kan du:

 • Förklara vad som menas med ett materials massa, volym och densitet (täthet).
 • Räkna ut densiteten om du känner till massan och volymen.
 • Avgöra vilket material som hamnar överst beroende på vilken densitet det har (t.ex. vad som flyter i vatten och vad som sjunker).
 • Förklara vad som menas med värme.
 • Använda partikelmodellen för att förklara densitet och värme.
 • Veta hur värme påverkar olika material.
 • Förklara hur vätsketermometrar fungerar och ge exempel olika temperaturskalor.
 • Förklara på vilka tre sätt värme kan spridas.
 • Förklara solens betydelse för vädret på jorden.
 • Förklara hur högtryck och lågtryck bildas.
 • Förklara några väderfenomen.
 • Förstå skillnaden mellan väder och klimat.

 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • Ett prov där du bland annat får visa dina kunskaper och förmåga att resonera.
 • Inlämningsuppgift
 • Diskussioner i smågrupper.
 • Laborationer och laborationsrapporter.

Användbara länkar

Värme och väder

Värme

Spektrum Fysik webbapp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: