Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3, till och med vecka 50

Skapad 2020-09-20 15:58 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Teknik
Tekniken runt oss är spännande. Det är mycket som vi tar för givet. Det finns broar som är byggda på olika sätt. Kan du konstruera en bro med hjälp av speciellt skolmaterial? Hur många broar finns det i Uppsala centrum?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du ska ges möjlighet att utveckla ditt tekniska intresse genom att läsa, titta på filmer och framförallt konstruera egna föremål. I och med detta ska du utveckla din förmåga att göra jämförelser mellan din och andras konstruktioner och hur det kan ha utvecklats genom tiderna.

 

2. Undervisningens innehåll 

Vi ska:

 • arbeta digitalt
 • se på filmer och läsa på digitala länkar
 • arbeta med visst material inom Skelleftetekniken
 • konstruera exempelvis broar och torn i olika material
 • samtala om hur tekniken har förändrats genom tiderna
 • lära oss mer om tekniken i vår närmiljö
 • lära oss mer om olika brokonstruktioner
 • ta reda på hur många broar det finns i Uppsala centrum
 • repetera viktiga samhällsfordon
 • konstruera en bärgningsbil efter instruktion

 

3. Bedömningsuppgifter

Du bedöms under arbetets gång. 

Du visar dina förmågor och kunskaper i samband med samtal, konstruktioner, förklaringar/beskrivningar och din dokumentation.

Du ska kunna:

 • använda ord som kan tillhöra ämnesområdet i sitt rätta sammanhang.
 • konstruera enligt instruktion
 • konstruera med hjälp av bestämda material
 • samtala om dina och andras konstruktioner
 • beskriva vad du har gjort och hur du har gjort
 • samtala om för- och nackdelar inom ämnesområdets konstruktioner.

 

Viktiga ord och uttryck som du ska känna till och kunna:

Konstruktion, konstruera, ritning, beskrivning, hållbarhet, stabilitet, instabilitet, balans/ jämvikt, hängbro, valvbro, gång- och cykelbro, järnvägsbro, balkbro, bågbro, fackverksbro, fundament, rör, balk, pelare, stång, betong, trä, stål, hypotes, lutning, tyngd, torn, byggnad och byggteknik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: