Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1B kapitel 10

Skapad 2020-09-20 16:04 i Söraskolan Österåker
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att utgå från boken Prima matematik 1B, men också "prata" matte och arbeta med olika problemlösningar.

Innehåll

I det här  kapitlet kommer du få lära dig:

 • använda tabeller och stapeldiagram
 • räkna med talen 0 till 100
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • klockans hela och halva timmar

Arbetssätt:

 • Enskilt arbete
 • Par/grupparbete
 • Genomgångar
 • Spel/lekar
 • Diagnoser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik 1B kapitel 10

Osäker
Säker
Kan tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller.
 • Ma   3
Kan läsa, skriva och räkna talen 0-100.
 • Ma   3
Kan ange siffrornas värde i talen 0-100.
 • Ma   3
Kan räkna ut additionsuppgifter med hela tiotal. T ex 20 + 10 = 30, 40 + 40 = 80
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Kan räkna ut subtraktionsuppgifter med hela tiotal. T ex 30 - 10 = 20, 90 - 50 = 40
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Kan läsa av en klocka, hela timmar.
 • Ma   3
Kan läsa av en klocka, halva timmar.
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: